...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0005 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Spermaproductie. - In-vitrofertilisatie.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Spermacapacitatie is een techniek waarbij subfertiel sperma in een labo beweeglijker wordt gemaakt. Het zaad wordt vervolgens via intra-uteriene inseminatie (IUI) rechtstreeks in de baarmoeder ingebracht. Bij sommige koppels met vruchtbaarheidsproblemen kan deze techniek volstaan om toch een bevruchting te bewerkstelligen. Bij andere koppels brengt deze techniek geen soelaas en kan enkel in-vitrofertilisatie (IVF) helpen. Voor 1 oktober 2008 werden de laboratoriumkosten voor spermacapacitatie, in tegenstelling tot de kosten bij in-vitrofertilisatie, niet terugbetaald door de ziekteverzekering. Deze factuur bedroeg tot 75 ŗ 100 euro voor de patiŽnt. Veel fertiliteitscentra sloegen deze stap dan ook over en er werd meestal meteen geopteerd voor in-vitrofertilisatie. Die techniek is ook niet gratis voor koppels, immers, er moet nog steeds remgeld worden betaald voor de consultaties en de geneesmiddelen. Maar de laboratoriumkosten werden wel volledig gedragen door de ziekteverzekering. Aangezien de kost van in-vitrofertilisatie voor de maatschappij veel groter is dan de kost voor spermacapacitatie, werd er beslist om spermacapacitatie financieel aantrekkelijker te maken. Op 1 oktober 2008 trad het koninklijk besluit van 2 juli 2008 in werking dat voorzag in een terugbetaling van de laboratoriumkosten voor spermacapacitatie. 1. a) In welke mate kunnen we, zes jaar na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit, spreken van een succesvolle maatregel? b) Zijn de vruchtbaarheidsbehandelingen efficiŽnter geworden en is de totale kostprijs per bevruchting gedaald? 2. Betreffende spermacapacitatie: hoeveel aanvragen waren er per jaar sinds 2010 (indien mogelijk sinds 2005) en hoeveel bedroeg de kostprijs hiervoor per jaar? 3. a) Betreffende in-vitrofertilisatie: hoeveel aanvragen waren er per jaar sinds 2010 (indien mogelijk sinds 2005) en hoeveel bedroeg de kostprijs hiervoor per jaar? b) Wat is het percentage van deze behandelingen dat succesvol was?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B019
Publicatiedatum 07/04/2015, 20142015
Antwoord

1. Zoals u in uw inleiding vermeldt, werd de techniek van intra-uteriene inseminatie (IUI), waaronder spermacapacitatie, vanaf 1 oktober 2008 in de nomenclatuur ingevoegd. Men kan er, gelet op het aantal gevallen die de laatste jaren werden vastgesteld (cfr. infra), redelijkerwijs van uitgaan dat die maatregel een succes was en dat de doeltreffendheid van de onvruchtbaarheidsbehandeling in BelgiŽ verbeterde. Aangezien wij niet weten hoeveel IUI's (intra-uteriene inseminatie) er in BelgiŽ werden uitgevoerd voor 2008, kunnen wij die verbetering niet precies becijferen. Bovendien kan men, zonder in detail te treden over de globale kostprijs van de onvruchtbaarheidsbehandeling, veronderstellen dat de invoering van die maatregel de gemiddelde kostprijs van de onvruchtbaarheidsbehandeling heeft doen dalen, gelet op de lagere kostprijs van die techniek in vergelijking met de techniek van in-vitrofertilisatie (IVF). Wij kunnen echter niet precies vaststellen of het beroep dat gedaan werd op de IUI-techniek, heeft gezorgd voor een daling van het beroep op de IVF-techniek, en zo ja, in welke mate. 2 en 3. Hieronder vindt u een grafiek waarin het aantal IUI's en IVF's zijn opgenomen die sinds 2006 werden gefactureerd. In 2009 is er een lichte ombuiging van het aantal IVF's. Het is denkbaar dat die lichte daling deels te wijten is aan de invoering van de maatregel in oktober 2008. De vergoeding voor de verstrekking 432773-432784 Intra-cervicaal of intra-uterien inspuiten van spermatozoa na capacitatie bedraagt 164,59 euro en de vergoeding voor de verstrekking 432714-432725 Plaatsen van een embryo na in-vitrofertilisatie bedraagt 164,59 euro, maar die kosten vertegenwoordigen slechts een klein deel van de totale kosten (geneesmiddelen, klinische biologie, medische beeldvorming, hospitalisatie, en zo meer). Het geboortecijfer voor IUI werd in BelgiŽ in 2010 op ongeveer 8 % geraamd, terwijl het cijfer voor IVF op ongeveer 15 % werd geraamd. Meer details daarover kunt u terugvinden in de rapporten die zijn gepubliceerd door het "Belgian Register for Assisted Procreation" (BELRAP www.belrap.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | REPRODUCTIEVE GEZONDHEIDSZORG