...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0002 - Zittingsperiode : 54


Auteur Kattrin Jadin, MR
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Preventie op het stuk van de volksgezondheid.
Datum indiening21/10/2014
Taal F
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga blijkt dat veel Belgen tekenen van een slechte gezondheid vertonen, maar er zich niet altijd bewust van zijn. Sluipende ziekten zoals hypertensie, overgewicht en een te hoog cholesterolgehalte kennen een traag beloop, maar maken veel slachtoffers. Vijf miljoen Belgen blijken bijvoorbeeld een te hoog cholesterolgehalte te hebben, maar slechts een kwart van hen weet dat. Er zijn in ons land ook ongeveer 650.000 diabetici, maar bij slechts 250.000 patiŽnten werd de diagnose effectief gesteld. Een te hoge bloeddruk is dan weer verantwoordelijk voor de helft van alle hartinfarcten en twee derde van de cerebrovasculaire accidenten (CVA's); niettemin heeft een op de drie Belgen onder de 50 jaar zijn bloeddruk nog nooit laten meten. In verband met het overgewichtrisico, ten slotte, worden de body mass index en de buikomtrek - belangrijke indicatoren van het risico op hart- en vaatziekten - te weinig gecontroleerd. Die cijfers tonen duidelijk aan dat heel wat ziekten, waarvan een aantal dodelijk zijn voor de patiŽnten, kunnen worden voorkomen dankzij een betere preventie. 1. a) Was u op de hoogte van die cijfers? b) Is er in het kader van het overleg met de medische sector al gesproken over de ontoereikende preventie-inspanningen? c) Hoe pakt de sector dit probleem aan? 2. a) Zal u maatregelen nemen ter bevordering van de preventie op het stuk van de volksgezondheid? b) Zo ja, welke? c) Hoe denkt u dat een en ander best kan worden aangepakt: door de sensibiliseringsinspanningen op te drijven, dan wel door bepaalde medische tests verplicht te stellen? 3. In Nederland wordt volwassenen tussen 30 en 70 jaar nu een gratis cholesteroltest aangeboden. a) Wat vindt u van dat initiatief? b) Zou dat in BelgiŽ een haalbare kaart zijn? c) Bestaan er in onze buurlanden andere praktijken waar we ons op zouden kunnen inspireren?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B014
Publicatiedatum 02/03/2015, 20142015
Antwoord

1.a en b) Ja, we zijn op de hoogte van die problemen maar ik vestig u aandacht erop dat het gaat om problemen inzake gezondheidspromotie en niet om preventieproblemen. In het performantierapport over de gezondheidszorg werden een gebrek aan fysieke activiteiten en gezonde voeding aangehaald alsmede verslavingsproblemen (alcohol, tabak, drugs) en te weinig screening (er wordt nog te weinig gescreend op borstkanker en baarmoederhalskanker). In dat verband overleg ik regelmatig met ministers van de gefedereerde entiteiten in het kader van de interministeriŽle conferentie om synergiŽn te ontwikkelen voor het te voeren beleid (ik denk in het bijzonder aan het kankerplan, het voedingsplan of het tabaksplan). 1.c) Wat de preventie betreft die tot de algemene geneeskunde behoort, moet men zich ervan bewust zijn dat de arts enkel mag ingrijpen bij de personen die hem raadplegen en die een medisch probleem hebben. In dat geval kunnen de artsen steunen op het Globaal Medisch Dossier (GMD) aangezien de strategie van het Globaal Medisch Dossier een luik over preventie bevat. In de nomenclatuur (102771) wordt immers het volgende bepaald : "het GMD omvat .... een preventiemodule bestaande uit een controlelijst die de verschillende items van de preventiemodule bevat en de items die voor de patiŽnt zullen worden opgevolgd", en dat ongeacht de leeftijd of het geslacht van de patiŽnt. 2) Ik kan u verzekeren dat de artsen niet zullen nalaten de patiŽnten te sensibiliseren als de gelegenheid zich voordoet. Die stap wordt overigens uitdrukkelijk aangemoedigd in het GMD+ dat in het akkoord artsen - ziekenfondsen 2015 is verlengd. Dankzij het GMD+ ontvangt de arts die voorstelt met een patiŽnt van 45 tot 74 jaar (deze zijn het meest gebaat bij een dergelijke maatregel) een specifieke vragenlijst door te nemen, een bijkomende vergoeding. Die vragenlijst wordt regelmatig herzien in functie van de meest actuele kennis. 3) De specifieke screening van het risico op hart- en vaatziekten is aanbevolen vanaf 40 jaar op basis van een score. Om die score te berekenen volstaat het de bloeddruk te meten en een anamnese te doen (tabak, alcohol, fysieke activiteit). Op basis van het resultaat zal de arts een gezonde levensstijl aanbevelen (counseling). Die aanpak, die strikt gebaseerd is op de aanbevelingen voor een goede praktijkvoering, berust op de strategie van het GMD en het GMD+ die hierboven is uiteengezet en die in overleg met de artsen is uitgewerkt. Ter herinnering, de screening bestaat erin opsporingstesten uit te voeren bij personen die geen enkel symptoom vertonen. Wat de specifieke screening van hoge cholesterolniveaus betreft, wordt vanaf de leeftijd van 50 jaar een cholesterolmeting (totale cholesterol/HDL-cholesterol) aanbevolen bij personen zonder symptomen. Anders gezegd, voor de leeftijd van 50 jaar wordt geen enkele cholesterolmeting aanbevolen. Volgens onze recentste evaluaties (in 2012) bedraagt het screeningspercentage van de doelpopulatie die regelmatig naar de huisarts gaat, 81% en 87% bij de patiŽnten die een GMD+ hebben. Ik benadruk dat het gevaarlijk is een screening voor te stellen buiten de doelgroep, in dit geval voor een jongere doelgroep, aangezien ze tot geen enkele medische strategie leidt die kosten-batenefficiŽnt is en het risico dat de populatie onnodig wordt gemedicaliseerd, heel groot is. Het zou misplaatst zijn de arts aan te moedigen om systematische screeningstesten uit te voeren die niet aanbevolen zijn wanneer de patiŽnt geen symptomen vertoont. Dat strookt niet met het evidence- based beleid dat ik wil aanmoedigen. Een gezonde levensstijl (fysieke activiteit, gezonde voeding, het alcoholgebruik beperken en niet roken) moet daarentegen wel vanaf een zo jong mogelijke leeftijd worden aangemoedigd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenHART- EN VAATZIEKTE | VOORKOMING VAN ZIEKTEN | GEZONDHEIDSBELEID | VOLKSGEZONDHEID