...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0043 - Zittingsperiode : 54


Auteur Nele Lijnen, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Cybercriminelen. - Frauduleuze e-mails in verband met kinderbijslag.
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Op dinsdag 30 september 2014 waarschuwde Famifed, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, voor een "nieuwe golf frauduleuze e-mails". De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) werd in het verleden ook geconfronteerd met cybercriminelen. Mensen krijgen e-mails, zogezegd van hun kinderbijslagfonds, waarin gevraagd wordt om de bankgegevens bij te werken. Op die manier hebben cybercriminelen alweer een manier gevonden om mensen op te lichten. Mensen die zulk een e-mail krijgen, wordt aangeraden om niet in te gaan op het aanbod en Famifed te verwittigen, aldus diens persbericht hierover. De cybercriminelen lijken een zeer specifiek onderwerp en publiek te kiezen voor hun phishing : de gekende valse e-mails van banken kunnen naar zeer veel mensen gestuurd worden, maar dat lijkt bij deze berichten een stuk moeilijker. 1. Hoeveel meldingen van deze vorm van phishing werden aangegeven bij politie of Famifed gedurende het jaar 2013 en de eerste zes maanden van 2014? 2. Hoeveel mensen zijn ingegaan op deze vorm van phishing in de voornoemde periode? 3. a) Welke strategie gebruiken deze criminelen, gelet op het specifieke doelpubliek waarvan zij willen stelen? b) Gebeurt deze mailing doelgericht? c) Beschikken zij over een lijst van te mailen targets ? Kan u dit toelichten? 4. a) Wat is de nationaliteit of de afkomst van de daders? b) Vanwaar worden deze e-mailberichten gestuurd? Kan u dit toelichten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Ik verwijs graag naar het antwoord (dat zal) verstrekt (worden) door mijn collega, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan wie deze vraag ook werd gesteld (vraag nr. 28 van 31 oktober 2014).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | INFORMATICA | GEZINSUITKERING | COMPUTERCRIMINALITEIT | OPENBARE VEILIGHEID | INTERNET