...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0039 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Gevangenissen. - Het "Prison Cloudproject". - Gedetineerden. - Toegang tot websites.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Via "Prison Cloud" kunnen gedetineerden lessen volgen, praktische informatie of reglementen opzoeken, bestellingen doen en een beperkt aantal websites bezoeken. In Beveren liep het onlangs fout toen één van die websites, die van de VDAB, gebruikt werd om mails te versturen. Prison Cloud werd nu voor onbeperkte tijd afgesloten. 1. Tot welke websites hebben gedetineerden toegang? 2. Wanneer en op welke manieren werd het Prison Cloudproject tussentijds geëvalueerd? 3. Wat waren de conclusies hiervan? 4. Hoe heeft de gevangenisdirectie de inbreuken vastgesteld? 5. Hoeveel gedetineerden hebben vermoedelijk gebruik gemaakt van het VDAB-mailsysteem? 6. Hoe zal de VDAB z'n website aanpassen? 7. Wanneer zal de online module van Prison Cloud terug operationeel zijn?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. De gedetineerden hadden tot voor het voorval met de website van de VDAB toegang tot een groep van sites verdeeld over verschillende categorieën zoals: jobs, naslagwerken, overheid, bibliotheek, en zo meer. De websites die toegankelijk waren in Beveren werden gevoegd in de bijlage 1. 2. Het project werd lokaal in de gevangenis tussentijds en op verschillende tijdstippen geëvalueerd (op maandelijkse basis). Hierbij werd in het volledige systeem, per aangeboden dienst, nagegaan wat de impact was, hoe de gedetineerden en het personeel ermee omgingen en werden de veiligheidsaspecten bekeken. Aanvragen en aanpassingen werden met de privé partner besproken en uitgevoerd. 3. De evaluaties van het systeem waren altijd bijzonder positief. De gedetineerden ondervonden het systeem als bijzonder nuttig, ontspannend, en een groot hulpmiddel in hun resocialisatie en re-integratietraject. Ze voelden zich minder afhankelijk van het personeel en hadden de mogelijkheid om hun leven voor een stuk terug in eigen handen te nemen. Voor het personeel betekent PrisonCloud heel wat minder agressie op de werkvloer, zowel tussen gedetineerden onderling als naar het personeel bijvoorbeeld door de mogelijkheid om 24/7 op cel te kunnen telefoneren. Zo vermijdt men de piekmomenten waarbij alle gedetineerden wensen te telefoneren. Wanneer men met telefoons op de gang werkt die beperkt toegankelijk zijn, vergt dit steeds heel wat organisatie en inspanningen om discussies met gedetineerden te vermijden. Prison Cloud vermindert heel wat arbeidsintensief werk van het personeel. Zo werd het systeem van rapportbriefjes vervangen door een elektronisch systeem. Het personeel krijgt hierdoor ook meer ruimte om andere taken te vervullen. 4. Het probleem met de website van de VDAB was dat men op één bepaalde webpagina een kopie van een vacature kon doorsturen naar een vrij te kiezen e-mailadres waarbij men eigen informatie kon toevoegen. Er was geen enkele mogelijkheid om mails te ontvangen. Dit was dus een communicatiemogelijkheid in één richting. Gedetineerden kunnen reeds vele jaren vrij telefoneren en brieven schrijven. De inbreuk werd vastgesteld door een bericht uit de media. 5. Een twaalftal gedetineerden heeft de website van de VDAB gedurende deze periode geconsulteerd, zonder dat bepaald kan worden of zij al dan niet gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid tot kopiëren van een vacature. 6. De VDAB is intern aan het bekijken hoe men de website kan aanpassen. De FOD Justitie is in samenwerking met de privé partner ook oplossingen aan het uitwerken om een vervolg onmogelijk te maken. Dit zal ofwel gebeuren door een third party product die dergelijk 'misbruik' onmogelijk maakt, of door alle websites die op PrisonCloud worden aangeboden te cachen binnen het datacenter van PrisonCloud, zodat alle informatie die vanop de websites vertrekt eerst nog beter wordt gecontroleerd en desnoods wordt tegengehouden. 7. Het 'beperkt en beveiligd internet' van PrisonCloud zal pas terug operationeel worden als er een afdoende oplossing voor het probleem is geïnstalleerd, dit zal vermoedelijk nog voor eind 2014 gebeuren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | GEDETINEERDE | DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING | INTERNET | INTERNETSITE