...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0036 - Zittingsperiode : 54


Auteur Georges Gilkinet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Onderzoek betreffende UBS Belgium.
Datum indiening27/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De topman van de Belgische dochteronderneming van de Zwitserse bank UBS werd op donderdag 19 juni 2014 in verdenking gesteld van witwassen en belastingfraude, nadat hij eerder gedurende uren was verhoord door een Brusselse onderzoeksrechter. Marcel Brühwiler,die de Zwitserse nationaliteit heeft, werd concreet in verdenking gesteld van "criminele organisatie, witwassen, de onwettige uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon in België en ernstige en georganiseerde belastingfraude", aldus het parket. De Franse journalist Antoine Peillon bracht aan het licht dat UBS een echt systeem op poten had gezet om internationale belastingontwijking te faciliteren voor de wereldwijd allergrootste fortuinen, in Frankrijk, België, de Verenigde Staten, Duitsland en elders. In Frankrijk vragen vroegere werknemers van UBS de uitlevering aan Frankrijk van Raoul Weil, een vroegere verantwoordelijke van de Zwitserse bank, die momenteel in de Verenigde Staten op een uitspraak wacht in een zaak betreffende het onwettig ronselen van gefortuneerde klanten met het oog op de organisatie van belastingfraude. De heer Weil zou een van de sleutelfiguren zijn in de constructie die UBS op poten zette om fraude te plegen. Hij was de nummer drie van de bank en tot hij in 2008 door het Amerikaanse gerecht in verdenking werd gesteld, was hij de directeur van de afdeling Global Wealth Management and Business Banking en maakte hij deel uit van de algemene directie van UBS. Hij was ook bevoegd voor het PEP-departement (Politically Exposed People - dat zijn klanten die ook politiek prominente personen zijn). Indien Raoul Weil zou worden verhoord, zou zulks voor het Belgische gerecht tot meer duidelijkheid kunnen leiden over de werking van UBS en over de redenen waarom de fraude zo laat door de controleautoriteiten werd ontdekt. Uit getuigenissen en uit documenten die door het weekblad M... Belgique werden gepubliceerd, blijkt immers dat Zwitserse zaakgelastigden startten met het benaderen van rijke klanten zodra de bank in de zomer van 2002 haar activiteiten in ons land ontplooide. Zo blijkt uit een mail van februari 2003 die door het weekblad werd gepubliceerd dat er destijds al rechtstreekse contacten bestonden tussen de Belgische dochter en het "offshoreteam" van UBS in Zwitserland over klanten van UBS Belgium. Het Brusselse parket startte echter pas eind 2013 een gerechtelijk onderzoek. De heer Weil zou zich voor het Belgische gerecht kunnen verantwoorden over de feiten die de schatkist nadeel berokkenden. 1. Is het Belgische gerecht van plan het Amerikaanse gerecht in het kader van het onderzoek naar UBS Belgium om de uitlevering van de heer Weil te verzoeken? 2. Zo niet, waarom niet? 3. a) Zo ja, werden er daartoe al stappen ondernomen of staat dat te gebeuren? b) Op welke manier en binnen welke termijn zal daar werk van worden gemaakt?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Het strafdossier werd geopend naar aanleiding van een aangifte van de Nationale Bank van België wegens de onwettige uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon in België. De procureur des Konings te Brussel heeft op grond van de verschillende tenlasteleggingen een gerechtelijk onderzoek gevorderd. Een onderzoeksrechter werd aangesteld. De onderzoeksrechter heeft een leidinggevende van het Belgische filiaal van de Zwitserse bank in verdenking gesteld van vermeende misdrijven van criminele organisatie, witwaspraktijken, onwettige uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon in België en ernstige of georganiseerde fiscale fraude. Een uitgebreider antwoord op de gestelde vragen is niet verenigbaar met het beginsel van de scheiding der machten en het geheim van het onderzoek, en dit in het bijzonder met betrekking tot de onderzoekshandelingen die de onderzoeksrechter al dan niet bevolen heeft en de redenen daarvoor. Bovendien zou dat het onderzoek à charge en à décharge kunnen schaden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | BELASTINGVLUCHT | BELASTINGFRAUDE | FINANCIELE INSTELLING | BANK