...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0034 - Zittingsperiode : 54


Auteur Daphné Dumery, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Het capteren van IMEI-nummers voor commerciële doeleinden.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Naast de SIM-kaart, die de unieke operatorgegevens van een mobiele telefoon, zoals het oproepnummer, bevat is een mobiel toestel ook te identificeren aan een uniek serienummer, de zogenaamde IMEI of International Mobile Equipment Identity. Tot op heden werd deze IMEI, die samen met het mobiele signaal van het toestel wordt verstuurd naar de zendmasten van de operatoren (ook als er op dat moment geen actieve communicatie met het toestel wordt gevoerd), enkel gebruikt door de veiligheidsdiensten en de telecomoperatoren. Uit recente studies blijkt echter dat ook andere spelers interesse hebben in het opvangen van het unieke IMEI-signaal van onze mobiele toestellen. Denken we maar aan een museum-app die automatisch registreert of een museumbezoeker al dan niet over een geldig abonnement of ticket beschikt. 1. Valt het capteren en registreren van dit signaal, ook en vooral wanneer de burger in kwestie hiervoor zijn uitdrukkelijke toelating gegeven heeft, onder artikel 88bis van het Wetboek van strafvordering dat stelt dat het lokaliseren van een mobiele telefoon aan de hand van zijn signaal een opsporingshandeling is? 2. Zijn er andere bezwaren waardoor een dergelijke registratie van een uniek identificatiesignaal van een mobiel toestel volgens u illegaal zou zijn?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B056
Publicatiedatum 28/12/2015, 20152016
Antwoord

1. Het capteren van de IMEI (International Mobile Equipment Identity) is voor de opsporingsdiensten een opsporingshandeling in de zin van artikel 88bis, Sv. Dit artikel betreft het opsporen van een privé-communicatie of het lokaliseren ervan. Aldus valt het capteren van een IMEI-nummer specifiek onder het toepassingsgebied van artikel 88bis, Sv. en is dit dus een opsporingshandeling die wordt gevorderd door de onderzoeksrechter. De procureur des Konings kan evenwel de maatregel bevelen indien de klager erom verzoekt, wanneer deze maatregel onontbeerlijk lijkt voor het vaststellen van een strafbaar feit bedoeld in artikel 145, § 3, en § 3bis, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Hoewel het capteren van de IMEI voor de opsporingsdiensten dus een opsporingshandeling zal zijn, is de vraag hier eerder of het daardoor ook "illegaal" is indien privé-personen deze code capteren met toestemming van de betrokkene. Dit is vergelijkbaar met het opnemen van telefoongesprekken door privé-personen. Het is slechts illegaal en strafbaar indien dat gebeurt zonder toestemming omdat artikel 314bis, SW daarin heeft voorzien. 2. De captering van het MAC of IMEI adres voor commerciële doeleinden is anderzijds niet conform artikel 124 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie in geval van ontbreken van de toestemming van de betrokken persoon.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN | TELECOMMUNICATIE | MOBIELE TELEFOON