...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0031 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Gevangenissen. - Van terreurmisdaden verdachte en voor terreurmisdrijven veroordeelde personen.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van een antwoord op een eerder gestelde vraag hierover (vraag nr. 855 van 27 maart 2013, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 123, blz. 185), beoog ik met deze vraag onder andere recentere cijfers. Naar beleid ter zake werd in het vorige antwoord (van 26 juli 2013) het volgende bepaald: "De gedetineerden worden over de penitentiaire inrichtingen verdeeld naargelang van hun rechtsstatuut (bijvoorbeeld arresthuis voor de beklaagden) en hun individuele risicoprofiel. De veroordeelden worden bovendien ingedeeld naargelang van hun reclasseringsplan. Er is geen sprake van een beleid waarbij gevangenen die voor een specifiek misdrijf zijn opgesloten, geconcentreerd worden." 1. Hoeveel van terreurmisdrijven verdachte en voor terreurmisdrijven veroordeelde personen zitten momenteel in de Belgische gevangenissen, met vermelding van nationaliteit en in welke gevangenis(sen) ze verblijven? 2. a) Is het huidige beleid ter zake ongewijzigd? b) Zoniet, wat zijn de wijzigingen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B005
Publicatiedatum 22/12/2014, 20142015
Antwoord

1. In de Belgische penitentiaire inrichtingen verblijven momenteel 12 voor terreurmisdrijven veroordeelde personen: - Nationaliteit: 8 Belgen, 2 Fransen en 2 Algerijnen - Gevangenissen: Ittre (2), Andenne (1), Berkendael (1) en Hasselt (2), Sint-Gillis (3), Oudenaarde (1), Berkendaal (1) en Beveren (1). Er verblijven 30 van terreurmisdrijven verdachte personen in voorhechtenis: - Nationaliteit: Belgische (17), Marokkaanse (6), Nederlandse (2), Syrische (2), Franse (1), Tunesische (1) en Turkse (1). - Gevangenissen: Antwerpen, (2), Brugge (1), Dendermonde (1), Gent (2), Jamioulx (1), Leuven-Hulp (2), Mons (2), Nivelles (1), St-Gillis (5) en Vorst (13). 2. Het huidige beleid ter zake werd tot nog toe niet gewijzigd. Er wordt verwezen naar het "Regeerakkoord" van 10 oktober 2014, waarin gesteld werd dat de inlichtingendiensten en OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) een bijzondere aandacht zullen besteden aan de radicalisering binnen de gevangenissen. Er zal daarvoor, onder andere binnen het masterplan gevangenissen, naar een oplossing worden gezocht.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | STRAFSANCTIE | GEDETINEERDE | TERRORISME