...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0030 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Namen en voornamen. - Verandering.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van een antwoord op een eerder gestelde vraag hierover (vraag nr. 372 van 8 maart 2012, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2011-2012, nr. 70, blz. 231), beoog ik met deze vraag onder andere recentere cijfers. De wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen geeft de minister van Justitie de bevoegdheid om te oordelen over verzoeken tot verandering van naam en voornaam. Op 20 maart 2014 zette de Kamer van volksvertegenwoordigers het licht op groen voor de wet, die voorziet in de mogelijkheid voor ouders om voortaan uit vier familienamen te kiezen voor hun kinderen: die van de vader, de moeder of een combinatie (vader-moeder of moeder-vader) (zie: wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde). 1. Hoeveel verzoeken werden ingediend in 2012 en 2013 tot verandering van: a) de familienaam; b) de voornaam; c) de familienaam en voornaam? 2. Hoeveel beslissingen (negatief respectievelijk positief) werden genomen in 2012 en 2013 met betrekking tot verandering van: a) de familienaam; b) de voornaam; c) de familienaam en voornaam? 3. Hoeveel keer voerde het parket in 2012 en 2013 een onderzoek in procedures tot naamsverandering? 4. Hoeveel keer werd tot op vandaag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan pasgeboren kinderen: a) de familienaam van de moeder te geven; b) een dubbele familienaam (vader-moeder of moeder-vader)? 5. Hoeveel keer werd tot op vandaag gebruik gemaakt van de unieke overgangsregeling waarbij retroactief voor niet pasgeborenen (maar wel minderjarigen): a) alleen de familienaam van de moeder te geven; b) een dubbele familienaam (vader-moeder of moeder-vader) te geven?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B005
Publicatiedatum 22/12/2014, 20142015
Antwoord

1. In 2012 zijn 2059 verzoeken ingediend: - 1029 verzoeken tot naamsverandering, - 873 verzoeken tot voornaamsverandering en - 157 verzoeken tot naams- en voornaamsverandering. In 2013 zijn 2251 verzoeken ingediend: - 1066 verzoeken tot naamsverandering, - 978 verzoeken tot voornaamsverandering en - 207 verzoeken tot naams- en voornaamsverandering. 2. In 2012 werden 1765 dossiers aan de minister voorgelegd: - 810 dossiers naamsverandering, - 829 dossiers voornaamsverandering en - 126 dossiers naams- en voornaamsverandering. 25 voornaamsveranderingen en 243 naamsveranderingen werden geweigerd. In 2013 werden 1682 dossiers aan de minister voorgelegd: - 758 dossiers naamsverandering, - 764 dossiers voornaamsverandering en - 160 dossiers naams- en voornaamsverandering. 21 voornaamsveranderingen en 204 naamsveranderingen werden geweigerd. 3. Volgens raming en bij benadering worden er jaarlijks 15 a 20 % van de aanvragen naamsverandering voor bijkomend onderzoek overgemaakt aan het parket. 4. Op datum van 4 oktober 2014 (periode 1 juni 2014 - 4 oktober 2014) werd 3042 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de geboorteaangifte een dubbele achternaam (1580) dan wel de naam van de moeder te geven (1462). 5. Op datum van 4 oktober 2014 (periode 1 juni 2014 - 4 oktober 2014) werd 1237 keer gekozen om via de overgangsmaatregel van artikel 12 van voornoemde wet hetzij de dubbele naam (1097) hetzij de naam van de moeder (140) te geven. (zie: wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde)

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERLIJK RECHT
Eurovoc-descriptorenBURGERLIJK RECHT | ACHTERNAAM | GELIJKE BEHANDELING VAN MAN EN VROUW
Vrije trefwoordenVOORNAAM