...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0029 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Straffen die verschoond worden. - Aanvragen voor herstel in eer en rechten.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De gevolgen van een politiestraf worden automatisch geschrapt door uitwissing. De uitwissing treedt op van rechtswege in de voorwaarden bepaald door de wet. Dit houdt in dat men hier zelf geen stappen dient toe te ondernemen en er evenmin een rechter aan te pas komt. Een straf die niet kan worden uitgewist, (dus een straf hoger dan een politiestraf) kan "verschoond" worden door een aanvraag tot herstel in eer en rechten. Dit vergt wel een persoonlijk initiatief en dus een gerechtelijke beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling (KI). Deze straffen kunnen evenwel verschoond worden - waardoor men voor herstel in eer en rechten kan in aanmerking komen - mits voldaan is aan de voorwaarden en volgens de procedure, zoals vervat in artikel 621 en volgende van het Wetboek van Strafvordering. 1. Hoeveel aanvragen zijn hiertoe ingediend in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013, opgesplitst per gerechtelijk arrondissement? 2. In hoeveel gevallen werd dit herstel in eer en rechten ook effectief toegekend tijdens deze voornoemde jaren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Antwoord

1 en 2. Het College van hoven en rechtbanken heeft cijfergegevens meegedeeld over het aantal nieuwe, afgehandelde en ingewilligde aanvragen tot eerherstel op 30 september 2014 voor de jaren 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 die zijn opgesplitst per ressort. Deze cijfers worden weergegeven in tabel 1 (bijlage 1). In deze tabel worden voor de jaren 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 zowel de nieuwe aanvragen, de ingewilligde als de afgehandelde aanvragen weergegeven en dit per ressort.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFVERJARING | STRAFSANCTIE | RECHTSINGANG