...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0028 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Openbare dronkenschap. - Het opdienen van "dronkenmakende" dranken.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Openbare dronkenschap is strafbaar volgens de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap. Dezelfde wet verbiedt onder andere ook het opdienen van "dronkenmakende" dranken aan iemand die kennelijk dronken is, iemand doen drinken tot hij dronken wordt, iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen met ziekte, werkonbekwaamheid of de dood tot gevolg, uitdagingen tot drinken voorstellen of aanvaarden. 1. Hoeveel gerechtelijke procedures werden in 2012 en 2013 opgestart (en in hoeveel gevallen werd overgegaan tot een veroordeling) volgens de voornoemde besluitwet van 14 november 1939, onderscheid makende per misdrijf: a) openbare dronkenschap; b) het opdienen van "dronkenmakende" dranken aan de hierboven vermelde categorieën? 2. Graag opsplitsing van de gegevens per gerechtelijk arrondissement.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B014
Publicatiedatum 02/03/2015, 20142015
Antwoord

1 en 2. Op basis van de veroordelingsstatistieken (bron: website van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, http://www.dsb-spc.be/stat), werden er in 2012 in België 806 veroordelingen uitgesproken voor openbare dronkenschap en 1 veroordeling voor het opdienen van dronken makende dranken. De gegevens voor 2013 zijn momenteel niet beschikbaar. In de tabel in bijlage wordt er een overzicht gegeven per gerechtelijk arrondissement.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | ALCOHOLISME