...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0027 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Gewelddaden in de gevangenissen.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van een antwoord op een eerder gestelde vraag over de gewelddaden in de gevangenissen (vraag nr. 474 van 18 april 2012, Vragen en Antwoorden, 2012-2013, nr. 89, blz. 158), beoog ik met deze vraag onder andere recentere cijfers te bekomen. 1. Hoeveel incidenten van agressie waren er in onze gevangenissen in 2012 en 2013, opgesplitst per gevangenis? 2. Hoeveel dagen werkverlet werden door hoeveel personeelsleden in de voornoemde jaren opgenomen als gevolg van incidenten van agressie, opgesplitst per gevangenis? 3. Wat was de capaciteit van iedere gevangenis in de voornoemde jaren? 4. Hoeveel gedetineerden verbleven er gemiddeld in iedere gevangenis in de voornoemde jaren, en hoeveel penitentiair beambten waren er aan het werk?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Er bestaat een registratiesysteem van naar personeelsleden gerichte agressie, maar de registratie hiervan gebeurt enkel op vrijwillige basis door het slachtoffer. Om deze reden zijn de gevraagde gegevens niet beschikbaar. Een verbetering van de situatie zal op middellange termijn plaatsvinden via de ontwikkeling van de business intelligence en door de ingebruikname van het programma SIDIS-Suite. Bovendien is de beschrijving 'incidenten van agressie' ruim en voor interpretatie vatbaar. Met betrekking tot arbeidsongevallen zijn er wel exacte cijfers bekend. In 2012 waren er 173 erkende arbeidsongevallen met agressie; voor 2013 bedraagt dit cijfer 185. 2. Er bestaan enkel cijfers van arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongevallen wegens agressie. De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van Medex. Immers, Medex bepaalt de afwezigheden die in medisch causaal verband staan met het arbeidsongeval en drukt dit in de consolidatiebeslissingen uit in kalenderdagen (niet in werkdagen). Hierdoor ligt het aantal afwezigheidsdagen merkelijk hoger dan wanneer enkel de niet gepresteerde werkdagen zouden zijn opgenomen. Voor de arbeidsongevallen in het kader van agressie (niet interventie) uit 2012 en 2013 die nog niet werden geconsolideerd werd rekening gehouden met de in Medex ingevoerde attesten wegens arbeidsongeval (uitgedrukt in kalenderdagen). Een aantal arbeidsongevallen die plaatsvonden in 2012 gaven aanleiding tot afwezigheden in 2013. Deze cijfers werden afzonderlijk genoteerd. U kan alle beschikbare cijfers in de bijlage vinden. 3 en 4. Elk jaar publiceert het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen een activiteitenverslag met alle voornaamste cijfergegevens. De opgevraagde gegevens kunnen hierin worden geraadpleegd. Er wordt dan ook doorverwezen naar dit online raadpleegbaar rapport. Bijlage

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | GEVANGENISPERSONEEL | GEDETINEERDE | GEWELD