...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0025 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Justitieassistenten. - Burgerrechtelijke opdrachten.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van antwoorden op eerder gestelde vragen hierover (vraag nr. 370 van 8 maart 2012, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2011-2012, nr. 63, blz. 348; vraag nr. 856 van 28 maart 2013, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 118, blz. 279), beoog ik met deze vraag onder andere recentere cijfers. Opdat de justitieassistenten een kwalitatieve sociale studie in het kader van de burgerrechtelijke opdrachten zouden kunnen uitvoeren, heeft het Directoraat-generaal Justitiehuizen de behandelingstermijn vastgelegd op drie maanden. Deze termijn start met de aanstelling van de justitieassistent en eindigt met het doorsturen van het verslag naar de opdrachtgevende overheid. 1. Hoeveel burgerrechtelijke opdrachten, per justitiehuis, werden ontvangen in 2013? 2. Hoeveel justitieassistenten stonden, per justitiehuis, voor de uitvoering van deze burgerrechtelijke opdrachten in? 3. Wat was in 2013, per justitiehuis, de doorlooptijd, onderverdeeld in drie fases: a) de tijd tussen de beslissing en de registratie van het mandaat in het justitiehuis; b) de tijd tussen de registratie van het mandaat in het justitiehuis en de effectieve aanstelling van een justitieassistent; c) de tijd tussen de aanstelling van een justitieassistent en het einde van het mandaat? 4. Hoeveel dossiers werden in 2013, per justitiehuis, in die drie maanden afgewerkt en hoeveel per bijkomende maand? 5. Wat is vandaag de achterstand in burgerrechtelijkeopdrachtendossiers?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B006
Publicatiedatum 29/12/2014, 20142015
Antwoord

1. In 2013 ontvingen de justitiehuizen op nationaal niveau 3.077 nieuwe mandaten, die werden ingevoerd in de databank SIPAR. Dit is een daling van ongeveer 1 % ten opzichte van 3.115 nieuwe mandaten die werden geregistreerd in 2012 (voor de gegevens per justitiehuis zie tabel 1 in bijlage). 2. Op nationaal niveau waren er in 2013 gemiddeld 86,15 voltijds equivalenten verantwoordelijk voor het beheer van de dossiers in de burgerrechtelijke opdrachten (voor de gegevens per justitiehuis zie tabel 2). 3. a) De tijd tussen de beslissing en de registratie van het mandaat in het justitiehuis bedroeg in 2013 gemiddeld 14,85 dagen over heel België (voor de gegevens per justitiehuis uitgedrukt in dagen zie tabel 3 "ontvangst"). b) De tijd tussen de registratie van het mandaat in het justitiehuis en de effectieve aanstelling van een justitieassistent bedroeg in 2013 gemiddeld 40,58 over heel België (voor de gegevens per justitiehuis zie tabel 3 "gemiddelde duur in wacht"). Dit houdt in dat de gemiddelde wachttijd is verminderd ten opzichte van 2012, toen bedroeg de gemiddelde wachttijd nog 55,98 dagen. c) De tijd tussen de aanstelling van een justitieassistent en het einde van het mandaat bedroeg in 2013 gemiddeld 99,79 dagen over heel België (voor de gegevens per justitiehuis zie tabel 3 "actieve doorlooptijd"). In 2012 bedroeg de gemiddeld actieve doorlooptijd nog 94,67 dagen. Het betreft echter jaarlijkse schommelingen die veroorzaakt worden door verschillende factoren zoals bijvoorbeeld de complexiteit van bepaalde dossiers, ogenblik van registratie enzovoort. 4. In 2013 werden er in totaal 3.189 dossiers afgesloten tussen 1 januari en 31 december. Van deze dossiers werden er 1.515 binnen de drie maanden na de aanstelling van een justitieassistent afgesloten, dit is 47,5 %. Aan het einde van de vierde maand kwam dit cijfer uit op 2.682 dossiers en aan het einde van de vijfde maand op 3.014 dossiers. Deze cijfers tonen aan dat aan het einde van de vierde maand na datum van aanstelling van een justitieassistent 84 % van de dossiers werden afgesloten (voor de gegevens per justitiehuis zie tabel 4). 5. Op datum van 15 november 2014 was het aantal dossiers op wachtlijsten, op nationaal niveau 441 (voor de gegevens per justitiehuis zie tabel 5).

 
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenBURGERLIJK RECHT | RECHTERLIJK BEROEP | RECHTSSTELSEL