...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0024 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Personen die onterecht in voorhechtenis zaten. - Morele schadevergoeding.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van antwoorden op eerder gestelde vragen hierover (vraag nr. 373 van 8 maart 2012, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2011-2012, nr. 67, blz. 174 en vraag nr. 862 van 28 maart 2013, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 113, blz. 104), beoog ik met deze vraag recentere cijfers. 1. Hoeveel mensen, die onterecht in voorhechtenis zaten, dienden in 2013 een aanvraag in voor vergoeding van morele respectievelijk materiŽle schade? 2. a) Welke voorwaarden hangen momenteel vast aan het bekomen van morele respectievelijk materiŽle schadevergoeding? b) In hoeveel gevallen werd in 2013 al dan niet voldaan aan die voorwaarden? 3. a) Hoe wordt momenteel bepaald wie welk bedrag per dag uitbetaald krijgt? b) Ten belope van welk bedrag werd in 2013 aan morele respectievelijk materiŽle schadevergoeding uitbetaald? 4. Hoeveel mensen zitten er momenteel in voorlopige hechtenis?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Mag ik mevrouw de volksvertegenwoordiger verwijzen naar het antwoord dat werd verstrekt op haar parlementaire vraag nr. 23 over hetzelfde onderwerp. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014/2015, nr. 003)

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSCHADEVERGOEDING | STRAFRECHT | GEDETINEERDE | ARRESTATIE | GERECHTELIJK ONDERZOEK