...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0023 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Personen die onterecht in voorhechtenis zaten. - Morele schadevergoeding.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van antwoorden op eerder gestelde vragen hierover (vraag nr. 373 van 8 maart 2012, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2011-2012, nr. 67, blz. 174 en vraag nr. 862 van 28 maart 2013, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 113, blz. 104), beoog ik met deze vraag recentere cijfers. 1. Hoeveel mensen, die onterecht in voorhechtenis zaten, dienden in 2013 een aanvraag in voor vergoeding van morele respectievelijk materiŽle schade? 2. a) Welke voorwaarden hangen momenteel vast aan het bekomen van morele respectievelijk materiŽle schadevergoeding? b) In hoeveel gevallen werd in 2013 al dan niet voldaan aan die voorwaarden? 3. a) Hoe wordt momenteel bepaald wie welk bedrag per dag uitbetaald krijgt? b) Ten belope van welk bedrag werd in 2013 aan morele respectievelijk materiŽle schadevergoeding uitbetaald? 4. Hoeveel mensen zitten er momenteel in voorlopige hechtenis?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. In 2013 werden in totaal 88 aanvragen voor onwerkzame voorlopige hechtenis ingediend. 2. a) Opdat een vergoeding zou kunnen bekomen worden, dient de aanvrager vooreerst een voorlopige hechtenis van meer dan 8 dagen te hebben ondergaan en vervolgens onrechtstreeks of rechtstreeks buiten de zaak te zijn gesteld. Vervolgens dient onderzocht te worden of de aanvrager niet door zijn eigen persoonlijke gedragingen de hechtenis en de handhaving ervan heeft veroorzaakt. Indien zo, kan er geen vergoeding toegekend worden. b) Tot op heden werd in 35 van de in het jaar 2013 ingediende dossiers een vergoeding toegekend. Het betreft een voorlopig cijfer. 3. a) Voor wat betreft de morele schade varieert de dagvergoeding tussen de 30 en 70 euro, hierbij rekening houdende met een aantal factoren, zoals de duur van de hechtenis, de ernst van de feiten, een eventueel strafregister, de naam en faam van betrokkene, en zo meer. b) Voor wat betreft de in 2013 ingediende dossiers werd er tot op heden een totaal bedrag van 264.190 euro toegekend. Het is onmogelijk van hierbij een opsplitsing te maken tussen de materiŽle en de morele schade. 4. Op 24 november 2014 zaten er 3.737 gedetineerden in voorlopige hechtenis.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSCHADEVERGOEDING | STRAFRECHT | GEDETINEERDE | ARRESTATIE | GERECHTELIJK ONDERZOEK