...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0022 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Voortvluchtigen.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van antwoorden op eerder gestelde vragen hierover (vraag nr. 563 van 24 mei 2012, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 96, blz. 157 en vraag nr. 837 van 8 maart 2013, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 125, blz. 175), beoog ik met deze vraag onder andere recentere cijfers. Iemand die van zijn vrijheid is beroofd, maar toch op de vlucht slaat, is volgens het Strafwetboek niet strafbaar, behalve wanneer er in het kader van de ontsnapping of ontsnappingspoging nieuwe strafbare feiten worden gepleegd. Deze persoon zal, wanneer hij opnieuw wordt gevat, dan enkel worden veroordeeld voor die misdrijven. 1. Hoeveel gedetineerden wisten te ontsnappen in 2013: a) uit gesloten respectievelijk (half-)open instellingen (met vermelding van omstandigheid van ontsnapping); b) uit hoven of rechtbanken; c) uit politiecommissariaten; d) uit ziekenhuizen of verpleeginstellingen; e) tijdens het transport naar één van de hierboven vermelde plaatsen; f) terwijl ze zijn tewerkgesteld buiten de gevangenis? 2. Zonder opsplitsing, hoeveel gedetineerden ontsnapten in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 (met per jaar vermelding van het aantal gedetineerden dat momenteel nog voortvluchtig is)?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Deze cijfergegevens staan vermeld op pagina 75 van het activiteitenverslag van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen 2013. In 2013 ontsnapten 12 gedetineerden uit een gesloten penitentiaire inrichting of uit een gesloten centrum voor jongeren. Twaalf (12) andere gedetineerden zijn gevlucht uit een open of halfopen inrichting. 2. Deze cijfergegevens staan eveneens vermeld op pagina 75 van het activiteitenverslag van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen 2013. U vindt een overzicht in de bijlage van het aantal ontsnappingen per jaar. Gegevens omtrent het aantal voortvluchtige gedetineerden zijn niet beschikbaar.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | GEDETINEERDE | OPENBARE VEILIGHEID | STRAFVERVOLGING