...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0019 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Illegaal downloaden.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Volgens artikel 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten heeft alleen de auteur van een werk het recht om, op welke wijze en onder welke vorm ook, zijn werk te reproduceren of te laten reproduceren. Verder bepaalt artikel 80, eerste lid van deze wet dat "Hij die kwaadwillig of bedrieglijk inbreuk pleegt op het auteursrecht en de naburige rechten, schuldig is aan het misdrijf van namaking". 1. a) Hoeveel klachten werden jaarlijks in de periode 2009-2013 met betrekking tot het illegaal downloaden aanhangig gemaakt bij het parket? b) Hoe verklaart u een stijgende of dalende evolutie? 2. Op welke manieren wordt het illegaal downloaden in BelgiŽ momenteel gecontroleerd? 3. In hoeveel gevallen leidde een aangifte tot een vervolging? 4. In hoeveel gevallen leidde een aangifte tot een veroordeling? 5. Wat was jaarlijks, in de periode 2009-2013, de totale toegekende schadevergoeding? 6. Wat was jaarlijks in de periode 2009-2013, de gemiddelde toegekende schadevergoeding? 7. Welke maatregelen overweegt u te ondernemen om het illegaal downloaden van bestanden in BelgiŽ tegen te gaan?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B070
Publicatiedatum 25/04/2016, 20152016
Antwoord

1. en 3. tot 6. De databank van het College van Procureurs-generaal bevat geen specifieke tenlasteleggingscode voor de zaken aangaande het illegaal downloaden. Bijgevolg kunnen de statistisch analisten van het College van Procureurs-generaal geen elementen aanreiken, teneinde de gestelde vraag te beantwoorden. De FOD Economie stelt dossiers samen op basis van de aangiften van de vertegenwoordigers van de intellectuele eigendomsrechten en in oktober 2012 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de FOD Economie en de Belgian Anti-Privacy Federation (BAF) (nu de Belgian Entertainment Association - BEA) om de strijd tegen piraterij en namaak op het internet op te voeren, hetgeen tot een sterke daling van het internetverkeer naar websites met illegale media heeft geleid. Voor meer informatie wordt doorverwezen naar de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel. 2. Er bestaat in BelgiŽ momenteel geen dienst die zich specifiek toelegt op het controleren van het illegaal downloaden. Wel zijn er andere entiteiten, zoals onder andere het BEA, dat actief op zoek gaat naar personen die inbreuken plegen op de intellectuele eigendomsrechten van haar leden en vervolgens een klacht neerleggen. Ook Sabam en de Federal Computer Crime Unit van de federale politie helpen, elk binnen hun bevoegdheidsgebied, mee in de strijd tegen het illegaal downloaden. 7. Buiten de bestaande maatregelen, worden er momenteel geen concrete nieuwe maatregelen voorzien om het illegaal downloaden in BelgiŽ tegen te gaan. Dergelijke maatregelen dienen steeds in samenspraak met de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel en eventueel met de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post te worden genomen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenNAMAAK | AUTEURSRECHT | STRAFRECHT | MUZIEK | STRAFVERVOLGING | INTERNETSITE