...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0017 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Politierechtbanken en correctionele rechtbanken. - Rijbewijzen. - Medische en psychologische onderzoeken.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Als de rechter van een politie- of correctionele rechtbank iemand veroordeelt tot het verval van het recht tot sturen, kan hij bepalen dat de veroordeelde moet slagen in een medisch en/of psychologisch onderzoek als voorwaarde om het rijbewijs terug te krijgen. Deze herstelonderzoeken zijn geen strafmaatregelen, wel een aansluitende voorwaarde die wordt opgelegd door de rechter. De rechter wenst de bevestiging dat de lichamelijke en geestelijke toestand van de betrokkene in overeenstemming is met de medische minimumnormen, vooraleer de betrokkene zijn rijbewijs kan terugkrijgen. Bij personen die veroordeeld werden ten gevolge van misbruik van alcohol, drugs of andere psychotrope stoffen zoals medicijnen, wordt bijkomend gepeild naar hun inzichten betreffende het gebruik van deze middelen en het besturen van een (motor)voertuig op de openbare weg. 1. Hoeveel keer legde de rechter van een politie- of correctionele rechtbank in 2010, 2011, 2012 en 2013 een medisch en/of psychologisch onderzoek op als voorwaarde om het rijbewijs terug te krijgen na veroordeling tot het verval van het recht tot sturen? 2. Indien mogelijk alle cijfers opgesplitst per gerechtelijk arrondissement.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Antwoord

Het geachte lid kan in bijlage het opgevraagde cijfermateriaal raadplegen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | RIJBEWIJS | STRAFSANCTIE | VERKEERSVEILIGHEID | MEDISCHE DIAGNOSE | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT