...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0016 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Verkeersveroordelingen. - Verbeurdverklaringen van auto's.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Naast de gebruikelijke geldboete en een rijverbod liet de politierechter van Sint-Niklaas onlangs iemands auto verbeurd verklaren. De persoon in kwestie verzamelde in de loop der jaren 170 verkeersovertredingen en had al 36 verkeersveroordelingen opgelopen. 1. Hoeveel verbeurdverklaringen van auto's werden er in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 uitgesproken door politierechters, per gerechtelijk arrondissement? 2. Hoeveel bracht de verkoop van dergelijke auto's in de voornoemde jaren op?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Antwoord

1. De centrale dienst voor de inbeslagnames en verbeurdverklaringen (COIV) deelt mij mee dat ze op heden ter zake geen betrouwbare statistische gegevens kan aanreiken. Dit zal echter wel mogelijk zijn vanaf het voorjaar 2015, wanneer de in ontwikkeling zijnde boekhoudapplicatie (NAVISION) in gebruik wordt genomen. Deze zal de centrale dienst voor de inbeslagnames en verbeurdverklaringen toelaten om betrouwbare informatie omtrent de beheerde geldsommen en de verbeurdverklaringen te genereren. In tussentijd verwijs ik naar mijn collega, de minister van Financiën, die op grond van zijn bevoegdheden de verbeurdverklaarde voertuigen ontvangt en een definitieve bestemming aan deze voertuigen geeft (verkoop, terbeschikkingstelling van andere overheidsdiensten (bij voorbeeld de federale politie) of vernietiging. 2. Ook voor deze vraag dien ik te verwijzen naar de minister van Financiën.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | BESLAG OP BEZITTINGEN | STRAFSANCTIE | VERKEERSVEILIGHEID | AUTOMOBIEL | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT