...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0013 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Strafwetboek. - Artikelen 431 en 432. - Kinderen.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De artikelen 431 en 432 van het Strafwetboek hebben betrekking op het niet afgeven van kinderen aan de personen die het recht hebben het kind op te eisen. Kan u van dit misdrijf voor 2009, 2010, 2011 en 2012 weergeven: 1. het aantal aangiften per jaar; 2. het aantal seponeringen van deze aangiften; 3. het aantal effectieve veroordelingen die volgden op deze aangiften?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B045
Publicatiedatum 05/10/2015, 20142015
Antwoord

Het is niet mogelijk om betrouwbare cijfers aan te reiken betreffende het aantal aangiften van het niet afgeven van kinderen in de ruime zin van de artikelen 431 en 432 van het Strafwetboek. Bijgevolg is het evenmin mogelijk om cijfers te geven van het aantal beslissingen (aantal seponeringen of vervolgingen die leiden tot een veroordeling) volgend op deze aangiften.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | KIND | VRIJHEIDSBEROVING | HOEDERECHT