...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0012 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Kosteloze rechtspleging. - Totaalbedragen.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Wie een rechtszaak wil beginnen of opgeroepen wordt om zich te verdedigen, maar niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan de kosteloze rechtspleging aanvragen. Deze bijstand kan ofwel gratis zijn, ofwel tegen voordelige voorwaarden die worden berekend naargelang van inkomsten en bepaalde lasten. De vrijstelling van betaling der procedurekosten vormt geen definitieve ontheffing van deze kosten en kunnen de in debet vereffende rechten en de kosten gedaan voor rekening van hem die bijstand heeft genoten, later verhaald worden te zijnen laste indien uitgemaakt wordt dat zich in zijn vermogen, inkomsten of lasten een wijziging heeft voorgedaan sedert de beslissing waarbij hem rechtsbijstand is verleend, en hij derhalve in staat is te betalen. Dat verhaal kan bovendien hoofdelijk op de tegenpartij worden uitgeoefend, indien deze in de kosten veroordeeld is of indien in de loop van het geding een dading is aangegaan (Gerechtelijk Wetboek, artikel 693). De invordering gebeurt door de ontvanger van de penale boeten in wiens ambtsgebied zich de zetel van de rechtbank bevindt die kennis heeft moeten nemen van de zaak en, bij ontstentenis van geschil, door de ontvanger van de plaats waar de bijstand werd verleend. 1. Hoeveel personen genoten per jaar een kosteloze rechtspleging sedert 2010? 2. Welke totaalbedragen werden besteed aan de kosteloze rechtspleging? 3. Wat is het gemiddelde bedrag dat per partij die recht had op kosteloze rechtspleging werd besteed?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Antwoord

1. Het aantal personen dat sedert 2010 per jaar een kosteloze rechtspleging geniet, kan niet eenduidig worden beantwoord. Er kan enkel worden aangegeven hoeveel zaken per jaar werden afgesloten, waarbij volledig of gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand werd verleend. Navolgende cijfers bevatten ook de zaken die door middel van een bemiddeling werden afgesloten. Deze cijfers dienen dus enkel om een tendens aan te geven. Aantal afgesloten zaken gerechtelijk jaar: 2009-2010 : 178.056 2010-2011 : 193.307 2011-2012 : 193.776 2012-2013 : 220.238. Voor het gerechtelijk jaar 2013-2014 zijn er nog geen cijfers bekend. 2. De totaalbedragen besteedt aan kosteloze rechtspleging: 2010 : 3.666.232,49 euro; 2011 : 3.149.134,48 euro; 2012 : 2.988.729,92 euro; 2013 : 3.794.068,92 euro; 2014 : 2.021.175,37 euro : gedeeltelijk cijfers aangezien het boekjaar 2014 nog niet ten einde is. Aangezien een zaak meerdere jaren kan lopen, is het niet aangewezen om de cijfers met betrekking tot het aantal zaken te vergelijken met de jaarbedragen aan kosteloze rechtspleging. 3. Het huidig boekhoudkundig programma kan niet bepalen welk het gemiddeld bedrag is dat per partij aan kosteloze rechtsbijstand werd verleend.

 
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenRECHTSBIJSTAND | TOEGANG TOT DE RECHTSPLEGING | RECHTSSTELSEL
Vrije trefwoordenKOSTEN