...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0010 - Zittingsperiode : 54


Auteur Stefaan Van Hecke, Ecolo-Groen
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Onderzoek sabotage kernreactor Doel 4.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De kernreactor Doel 4 is mogelijk gesaboteerd. De turbine was stilgevallen omdat de smeerolie was weggelekt. Er zijn aanwijzingen dat iemand het oliereservoir met opzet heeft laten leeglopen. Het parket is hiernaar een onderzoek gestart. 1. Het onderzoek is in handen gegeven van het federaal parket. a) Welke redenen waren er om het dossier van het parket van Gent (afdeling Dendermonde) over te dragen naar het federaal parket? b) Is dit gebeurd op vraag van het parket van Dendermonde, of op initiatief van het federaal parket? 2. a) Wat is de stand van zaken van dit onderzoek? b) Wanneer mogen we van dit onderzoek concrete resultaten verwachten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. In het raam van het onderzoek werd door de procureur des Konings te Oost-Vlaanderen (afdeling Dendermonde) vastgesteld dat bijkomende vorderingen uit hoofde van inbreuk op de artikelen 487bis en 488bis, § 4, 1°, (sabotage kerninstallaties ) en 137, §§ 1 en 3, 5°, (terroristisch misdrijf) van het Strafwetboek wenselijk waren. Vermits deze tenlasteleggingen op grond van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek tot de bevoegdheid van het federaal parket behoren, werd in onderling overleg met de procureur des Konings te Oost-Vlaanderen (afdeling Dendermonde) het onderzoek gefederaliseerd. Vervolgens werd de zaak aanhangig gemaakt bij een gespecialiseerde onderzoeksrechter in terrorisme die onder andere met voormelde tenlasteleggingen gevat werd. 2. Dit punt valt onder het geheim van het onderzoek.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | KERNENERGIE | KERNREACTOR | GERECHTELIJK ONDERZOEK | KERNCENTRALE | VANDALISME