...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0008 - Zittingsperiode : 54


Auteur Zakia Khattabi, Ecolo-Groen
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel In de gevangenissen gehanteerde telefoontarieven.
Datum indiening23/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In sommige commissies van toezicht van de gevangenissen worden er vragen gesteld bij de tarieven die gelden voor gevangenen die vanuit de in de gevangenissen geďnstalleerde openbare telefooncellen willen bellen naar vaste of mobiele telefoonnummers in België of het buitenland. In vergelijking met de huidige marktprijzen zouden die tarieven soms buitensporig hoog zijn. In het jaarverslag 2013 van de federale Ombudsman wordt die kwestie aangekaart (blz. 72). Er wordt op gewezen dat de tarieven die worden toegepast dateren uit 2002 - dus van 12 jaar geleden - en ondertussen sterk gedaald zijn en dat er medio 2014 een nieuwe openbare aanbesteding zou worden uitgeschreven. 1. Waar kan men de thans of in het verleden geldende teksten met betrekking tot de offerteaanvraag en de openbare aanbesteding voor dat contract en, in voorkomend geval, die van 2014 terugvinden? 2. Worden in alle Belgische gevangenissen en in de gevangenis van Tilburg dezelfde tarieven gehanteerd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. De hoge prijs voor telefooncommunicatie in de Belgische penitentiaire inrichtingen is gekend. Er zal er een overheidsopdracht gelanceerd worden om het volledige telefoniesysteem in alle inrichtingen te vernieuwen en zo deze tarieven naar beneden te halen. Het is van belang dat eerst de impact van de nieuwe telefoniesystemen in de nieuwe gevangenissen gemeten wordt, teneinde voldoende informatie te vergaren om een degelijk lastenboek op te stellen. Dit zou moeten leiden tot een verlaging van de tarieven. Een volledige vergelijking met de bestaande markttarieven voor gsm-communicatie is echter onmogelijk, gezien er eveneens een specifieke kostprijs is en zal blijven voor de installatie en het onderhoud van de benodigde technische infrastructuur. 2. Voorlopig gelden de tarieven van het bedrijf SAGI voor alle nationale telefoongesprekken. Voor internationale oproepen gelden de tarieven van Belgacom. In de nieuwe gevangenissen zijn de Belgacomtarieven van toepassing (het betreft een geheel van diensten, waaronder de telefoon). In Tilburg geldt nog een ander tarief dat slechts in beperkte mate verschilt van de gehanteerde tarieven in België.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | TARIEFBELEID | GEVANGENISWEZEN | TELEFOON