...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0006 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jan Penris, VB
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel De drugsvrije afdeling van de gevangenis van Brugge.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In 2009 werd in het penitentiaire complex van Brugge de drugsvrije afdeling 'D-side' opgestart. Die afdeling bood toen plaats aan twintig mannelijke gedetineerden die drugsvrij wilden leven en tijdens hun detentie niet geconfronteerd wilden worden met drugs. Vaak ging het om drugsgebruikers of ex-drugsgebruikers die wilden stoppen met drugs of bang waren om te hervallen. Ze leefden samen op de afdeling, maar afgezonderd van de rest van de gevangenis. Ook leefden ze volgens een strikte dagstructuur van verplichte tewerkstelling en vrijetijdsbesteding en werden hen persoonlijke, sociale en leefvaardigheden bijgebracht. Ze moesten ook drugscontroles ondergaan als voorwaarde om het programma te volgen. (Ex-)drugsgebruikers werden therapeutisch begeleid om te voorkomen dat ze zouden hervallen in hun drugsgebruik. In 2012 startte het penitentiaire complex in Brugge voor het eerst met het 'Kortdurend drugsprogramma voor drugsgebruikende gedetineerden'. Dat programma wilde drugsgebruikende gedetineerden bewust maken van de (neven)effecten van drugs en hen motiveren om aan hun drugsprobleem te werken en te voorkomen dat ze zouden hervallen. 1. a) Hoe zijn de projecten ('D-Side' en 'Kortdurend drugsprogramma voor drugsgebruikende gedetineerden') intussen geëvolueerd? b) Zijn ze stopgezet, uitgebreid of bijgestuurd? 2. Hoeveel gedetineerden hebben aan de projecten deelgenomen en hoe werden zij geselecteerd? 3. Hoeveel gedetineerden kunnen tegelijk in de drugsvrije zone verblijven? 4. a) Hebben die initiatieven navolging gekregen in andere Belgische strafinrichtingen? b) Zo ja, welke? 5. a) Werd de evaluatie van beide projecten vergeleken met die van de verwante projecten, zoals 'Boule de Neige' in vier Waalse gevangenissen, 'Prévenez-vous!' in Verviers,'B-Leave' en 'Schakels' in Ruiselede? b) Zo ja, wat was daarvan het resultaat? c) Welke conclusies werden hieruit getrokken voor een verdere aanpak van het drugsprobleem in gevangenissen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Antwoord

1. Het project D-Side werd niet stopgezet. Integendeel, een uitbreiding wordt voorbereid, waardoor er een capaciteitsverhoging is van 20 plaatsen (bij de opening van de drugsvrije afdeling (DVA) eind 2009) naar 44 plaatsen. Over de jaren heen is dit programma bijgestuurd, voornamelijk op het vlak van het aanbieden van een gepast drugprogramma, om herval tijdens, maar ook na detentie te vermijden. In samenwerking met de externe drughulpverlening zijn er wekelijks een groepssessie hervalpreventie en een individuele begeleiding voor die gedetineerden die niet in groep kunnen functioneren of praten over hun drugproblematiek. Deze bijsturing is er gekomen naar aanleiding van de vaststelling dat de meerderheid van de gedetineerden op de DVA (ex-)gebruikers zijn: gedetineerden die tijdens hun detentie willen stoppen met druggebruik. Slechts een minderheid van potentiele kandidaat-gedetineerden voor de DVA zijn gedetineerden die nooit drugs gebruikt hebben en overlast ondervinden van druggebruik in de gevangenis en om die reden zich fysiek willen distantiëren van de drugproblematiek en de gevolgen ervan (bijvoorbeeld afpersing, onder druk gezet om te gebruiken etc.) door zich kandidaat te stellen voor een opname op de DVA. Er werd eveneens bijgestuurd op het vlak van het ontwenningsprogramma, zoals bijvoorbeeld de afbouw van het opiaatsubstitutieprogramma (in het kader van de opiaatafhankelijkheid) maar ook de begeleiding van de afbouw van psychofarmaca of slaap- en kalmeermiddelen. Het Kortdurend Drugprogramma (KDP) werd stopgezet. 2. Voor DVA: ruim 400 gedetineerden hebben een aanvraag tot opname DVA ingediend waarvan 70 % - na een screeningsgesprek - positief geëvalueerd werden tijdens de proefperiode (= zich één maand clean bewijzen in het cellulaire aan de hand van urinecontroles) en daadwerkelijk op een DVA gestart zijn. KDP: er werden op één jaar tijd 4 groepen georganiseerd (of 28 vrouwen bereikt). Dit betekent één groep om de drie maanden. De selectie verloopt op basis van een screeningsgesprek. 3.  44 gedetineerden (zie deelvraag 1) 4. Tot op heden werden nog geen andere werkelijke afdelingen gestart. Er lopen wel al langer voorbereidingen voor een DVA in de gevangenis van Oudenaarde. 5. Voor de evaluatie verwijs ik u naar vraag 2. Bij DVA is de vraag groter dan het aanbod. Er is een beperkte ondersteuning om gedetineerden te laten ontwennen (cfr. afbouw opiaatsubstitutieprogramma in het kader van opiaatafhankelijkheid, eveneens afbouw psychofarmaca). Er is een grotere investering nodig naar personeelsinzet. Infrastructurele aanpassingen in de gevangenis zijn ook noodzakelijk (scheiding van gedetineerden, uittekenen van een aangepast regime). De algemene conclusie voor de verdere aanpak van het drugprobleem in gevangenissen bestaat erin om in te zetten op deze bestaande drugprojecten. Er is duidelijk een vraag van (druggebruikende) gedetineerden, een afname van het druggebruik en bereidheid tot behandeling zowel tijdens als na de detentie. Om deze redenen is een uitbreiding/ schaalvergroting van deze bestaande projecten aangewezen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | DRUGVERSLAVING