...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0005 - Zittingsperiode : 54


Auteur Stefaan Van Hecke, Ecolo-Groen
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel De vernieuwde GAS-wetgeving.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Sinds 1 januari 2014 kunnen gemeenten met de verstrengde GAS-wet meer feiten bestraffen en die strenger bestraffen. Sindsdien kunnen gemeenten ook de minimumleeftijd voor een GAS-boete verlagen naar veertien jaar. Ook gemeenschapsdienst werd mogelijk gemaakt als alternatieve maatregel en meer ambtenaren kunnen nu de overtredingen vaststellen. Wij zouden graag een eerste zicht krijgen op de implementering van deze aanpassingen. 1. Hoeveel gemeenten hebben inmiddels effectief de leeftijd verlaagd naar veertien jaar? 2. Hoeveel gemeenten die de minimumleeftijd naar veertien jaar brachten hebben hier voorafgaand de jeugdraad over geconsulteerd? 3. a) Hoeveel gemeenten hebben reeds een protocolakkoord gesloten met het parket? b) Over welke gemengde inbreuken gaat het? 4. Kan een afschrift van de reeds gesloten protocolakkoorden verkregen worden? 5. Hoeveel sanctionerende ambtenaren zijn er gerekruteerd op basis van het nieuwe functieprofiel en het gevraagde diploma? 6. Hoeveel bemiddelingsprocedures zijn er ingeleid en hoeveel waren succesvol? 7. a) Hoeveel gemeenschapsdiensten zijn er reeds uitgesproken? b) Hoeveel werden er effectief uitgevoerd? 8. a) Hoeveel plaatsverboden zijn er opgelegd? b) Voor welke duur? 9. Hoeveel gemeenten hebben inmiddels een GAS-reglement ingesteld? 10. Hoeveel GAS-boetes zijn er sinds de invoering van de wet uitgedeeld? Graag de cijfers gecategoriseerd per misdrijf, per leeftijd, per provincie. 11. Hoeveel beroepen zijn er ingeleid voor de politierechtbank en de jeugdrechtbank?


 
Status 6 bifurcation - overzending - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B013
Publicatiedatum 23/02/2015, 20142015
Antwoord

1. en 2. en 5. tot 10. De materie van de gemeentelijke administratieve sancties ligt niet binnen het bevoegdheidsgebied van de minister van Justitie en ik nodig het geachte lid dan ook uit om zijn vraag voor te leggen aan mijn collega, de minister van Binnenlandse Zaken (Vraag nr. 217 van 24 februari 2015). 3. en 4. en 11. Het College van Hoven en Rechtbanken en het College van procureurs-generaal laten mij weten niet over de gevraagde gegevens te beschikken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | JONGERE | GELDBOETE | ADMINISTRATIEVE SANCTIE | STRAFSANCTIE | OPENBARE VEILIGHEID