...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0004 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Het taalgebruik in het vredegerecht van Brussel.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

"De Brusselse Post, tweemaandelijks tijdschrift voor Vlamingen te Brussel en elders" brengt al enige tijd bezoeken aan administraties die in Brussel gevestigd zijn om na te gaan hoe het daar met de naleving van de taalwetgeving gesteld is. In het laatste nummer van juli/augustus/september 2014 wordt op pagina 13 verslag uitgebracht over zo'n bezoek aan het vredegerecht van Brussel, 2de en 3de kanton: "Aan de overkant van het grote Justitiepaleis is de dienst van het Vredegerecht van het 2de en 3de kanton gelegen. Het is nog vakantie, het is er rustig. Er komt een jongeman naar mij en ik stel hem mijn vragen over inlichtingen. De jongeman kijkt mij aan en zegt in gebroken Nederlands dat hij alleen is, niet veel Nederlands kent. "Ik ben van Doornik". Ik herhaal mijn vraag, voeg het woord "brochures" aan toe. Die weet hij wel liggen. Toch stel ik me de vraag hoe de jobstudenten (in het geval hij er een is) geselecteerd worden voor publieke diensten in de tweetalige hoofdstad." Een en ander is niet in overeenstemming met de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken. Welke maatregelen heet u genomen of overweegt u te nemen om dat te verhelpen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B064
Publicatiedatum 29/02/2016, 20152016
Antwoord

Er wordt verwezen naar het antwoord dat werd gegeven op de vraag nr. 1 van 21 oktober 2014, eveneens gesteld door het geachte lid. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-2016, nr. 64)

 
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenJUDICIELE RECHTSPRAAK | PUBLICATIE | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | TAALGEBRUIK | RECHTSSTELSEL