...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0003 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Het taalgebruik in het vredegerecht van Schaarbeek.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

"De Brusselse Post, tweemaandelijks tijdschrift voor Vlamingen te Brussel en elders" brengt al enige tijd bezoeken aan administraties die in Brussel gevestigd zijn om na te gaan hoe het daar met de naleving van de taalwetgeving gesteld is. In het laatste nummer van juli/augustus/september 2014 wordt op pagina 12 verslag uitgebracht over zo'n bezoek aan het vredegerecht van Schaarbeek: "Niet ver van de Koninklijke Sinte-Mariakerk is het Vredegerecht van Schaarbeek gelegen. Er zijn werken bezig, een jongeman spreekt me aan met een vragend "Monsieur", maar blijkt dan een Nederlandstalige te zijn die geen folders of brochures voor mij kan vinden "door de werken"." Een en ander is niet in overeenstemming met de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken. Welke maatregelen heeft u genomen of overweegt u te nemen om dat te verhelpen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B064
Publicatiedatum 29/02/2016, 20152016
Antwoord

Er wordt verwezen naar het antwoord dat werd gegeven op vraag nr. 1 van 21 oktober 2014, eveneens gesteld door het geachte lid. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-2016, nr. 64)

 
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenJUDICIELE RECHTSPRAAK | PUBLICATIE | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | TAALGEBRUIK | RECHTSSTELSEL