...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0001 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Het taalgebruik in het vredegerecht van Laken.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

"De Brusselse Post, tweemaandelijks tijdschrift voor Vlamingen te Brussel en elders" brengt al enige tijd bezoeken aan administraties die in Brussel gevestigd zijn om na te gaan hoe het daar met de naleving van de taalwetgeving gesteld is. In het laatste nummer van juli/augustus/september 2014 wordt op pagina 12 verslag uitgebracht over zo'n bezoek aan het vredegerecht van Laken: "In het Vredegerecht van Laken aan de Fransmansstraat hoor je wel Nederlands spreken tussen de ambtenaren. Toch hangt er enkel een Franstalig bericht met de mededeling Art. 297 CJ "Les membres ne sont pas autorisés de donner des consultations". Op de toonbank liggen een drietal Franstalige documenten met uitleg en slechts één Nederlandstalig. Op mijn vraag naar informatie krijg ik een zevental brochures mee." Een en ander is niet in overeenstemming met de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken. Welke maatregelen heeft u genomen of overweegt u te nemen om dat te verhelpen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B064
Publicatiedatum 29/02/2016, 20152016
Antwoord

Er werd gevraagd aan de betrokken gerechtelijke autoriteiten om de relevante informatie in verband met de genoemde feiten en situaties te bezorgen. De procureur des Konings te Brussel heeft laten weten dat hij niet op de hoogte was van inbreuken op de wet op gebruik van de talen in bestuurszaken door de vrederechters van het arrondissement Brussel. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft de betrokken vrederechters gewezen op de noodzaak om de bepalingen van de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken in acht te nemen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenJUDICIELE RECHTSPRAAK | PUBLICATIE | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | TAALGEBRUIK | RECHTSSTELSEL