...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0021 - Zittingsperiode : 54


Auteur Philippe Blanchart, PS
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Situatie in Libanon. (MV 389)
Datum indiening25/11/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/12/2014

 
Vraag

Het Libanese leger moet momenteel het hoofd bieden aan jihadi's die sinds augustus 2014 een dertigtal soldaten en politieagenten gegijzeld houden. Het verwierf onlangs, na hevige gevechten, opnieuw de controle over de Bab al-Tabbanehwijk, een islamistisch bolwerk in Tripoli, de tweede belangrijkste stad van Libanon die wordt verscheurd door het conflict in buurland SyriŽ. Duizenden burgers zijn dat gebied ontvlucht en daarmee eigenlijk vluchteling geworden in hun eigen land. Libanon vangt vandaag echter al zowat 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen op. De interne situatie in het land wordt in het licht van de regionale context op dat vlak dus stilaan onhoudbaar. Bovendien nemen algemeen gesproken de spanningen er alleen maar toe... 1. Wat denkt u van de toestand in Libanon? 2. Waaruit bestaat de Belgische en Europese steun aan Libanon en via welke kanalen verloopt deze? 3. a) Hoe kan in die situatie de eenzijdige beslissing van de regering worden verklaard om zich uit de VN-missie UNIFIL terug te trekken, in het kader waarvan door de Belgische Defensie nochtans een wezenlijk bijdrage werd geleverd en terwijl Libanon van groot geostrategisch belang is? b) Hoe werd op die beslissing bij de VN gereageerd, gelet op het feit dat ons land zich kandidaat stelt voor verscheidene VN-mandaten?†


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

BelgiŽ is zeer zeker verontrust over de situatie in Libanon. Dat land wordt inmiddels rechtstreeks bedreigd door het Al-Nusra Front en de Islamitische Staat. We zijn ervan op de hoogte dat de politie en de veiligheidstroepen een zware prijs hebben betaald in de strijd tegen die terroristische groeperingen. We beseffen ook dat Libanon voor een uitdaging staat om meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen te ontvangen. Naar aanleiding daarvan hebben we bijstand verleend aan Libanon. Hoewel Libanon geen deel uitmaakt van de partnerlanden van onze gouvernementele samenwerking, hebben we dit jaar dan ook twee bijdragen aan Libanese ngo's toegekend. Het betreft ngo's die actief zijn in hulpverlening en opvang van Syrische vluchtelingen. Zo ontvangt de AMEL-organisatie 500.000 euro en het Caritas Lebanon Migrant Center 540.000 euro. Wat betreft het terugtrekken van BelgiŽ uit UNIFIL zijn er de volgende verklaringen: - BelgiŽ had zijn deelname aan UNIFIL in 2006 opgestart en stuurde een contingent van 350 militairen ter plaatse, belast met ontmijningsopdrachten en troepenbescherming. De missie van het Belgische contingent heeft meer dan acht jaar geduurd, wat opmerkelijk lang is. - BelgiŽ is verheugd met de verwezenlijkingen van zijn ontmijningsmissie in Libanon. Ons land prijst zich gelukkig met het humanitaire werk dat in de marge van de missie kon gebeuren. Zo richtte het Belgische bataljon Belufil een veldhospitaal op dat hulp heeft geboden aan een groot aantal burgers. De voortzetting van die hulp wordt voortaan verzekerd door het regeringsziekenhuis van Tibnine Dat ziekenhuis werd gefinancierd door BelgiŽ en werd opgestart door de BTC (Belgische Technische CoŲperatie). - Net het succes van het geleverde werk verklaart waarom we nu uit Libanon vertrekken: de doelen die UNIFIL aan BelgiŽ gesteld had, zijn ruimschoots bereikt. De Belgische regering is dan ook van mening dat een verdere deelname niet meer noodzakelijk is. - Ook al werd de beslissing recent genomen, toch hadden verschillende eerdere contacten de Libanese overheden al ingelicht over onze overwegingen en over de waarschijnlijkheid van een Belgische terugkeer. Ik voeg eraan toe dat deze beslissing geenszins een onverschilligheid van BelgiŽ voor Libanon inhoudt. Beide landen onderhouden uitstekende bilaterale betrekkingen en zullen dat ook blijven doen. We hebben zeer regelmatig politieke contacten met Libanon. Een voorbeeld daarvan is het bezoek dat ik in (januari) 2014 heb gedaan. Tijdens dat bezoek werd er een akkoord ondertekend met het doel het politieke overleg tussen beide landen te ontwikkelen en te intensiveren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenLIBANON | BUITENLANDS BELEID | STRIJDKRACHTEN IN HET BUITENLAND | INTERNATIONALE HULP | MULTINATIONALE STRIJDMACHT | SYRIE