...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0018 - Zittingsperiode : 54


Auteur Peter Luykx, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Beveiliging van diplomatieke en consulaire posten (MV 155).
Datum indiening24/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/12/2014

 
Vraag

Op 24 oktober 2014 ontvingen naast de Canadese en Duitse ambassade ook onze mensen (in Istanbul) een pakketje met geel poeder. Vermoedelijk het werk van een pro-IS-groepering in reactie op de deelname van Belgische F-16's in de coalitie tegen de strijders van het Kalifaat en aanverwante groeperingen in Irak. 1. Kan u meedelen of de FOD Buitenlandse Zaken extra maatregelen zal nemen om het consulaat te beveiligen? 2. Wil en zal Buitenlandse Zaken ook elders in de Arabische wereld en het Midden-Oosten haar diplomatieke en consulaire posten extra beveiligen tegen terreurdreigingen? 3. Zal er, gezien de omstandigheden, een bijkomende opleiding en vorming voor de diplomaten op het aspect veiligheid komen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Nadat op 24 oktober (2014) op het consulaat-generaal van België een wit poeder was ontdekt, werden de volgende maatregelen getroffen: i. onmiddellijke instructies (herinnering) voor de post over preventiemaatregelen bij de ontvangst van bombrieven of bompakketten; ii. aanpassing van de procedures voor de hantering van ingekomen brieven en pakjes; iii. toesturen van een Biotoxplan; iv. aankoop van hulpmiddelen voor de hantering van mogelijke bombrieven (handschoenen, veiligheidsbril, maskers, en zo meer) die voldoen aan de technische vereisten van het Biotoxplan; v. organisatie door de post in Istanboel van een coördinatie op het niveau van de verbindingsofficieren van de Politie en de veiligheidsverantwoordelijken van de andere consulaten-generaal. In de post is al veiligheidspersoneel werkzaam (privéfirma). Zoals bepaald in het Verdrag van Wenen zal ons Consulaat, in geval van een gerichte dreiging, de politie inschakelen. 2. Het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) voert geregeld dreigingsanalyses uit ten behoeve van onze diplomatieke en consulaire posten. Als er sprake is van toegenomen dreiging, wordt eerst de bewaking opgevoerd. Afhankelijk van de aard van de dreiging wordt dan wel of niet een beroep gedaan op de politie van het gastland. In geval van ernstige dreiging kunnen Belgische militairen worden ingeschakeld (DAS) (détachement d'agents de sécurité). In de posten die zich in deze regio bevinden, worden trouwens geregeld inspectiebezoeken uitgevoerd, waarna fysieke maatregelen worden getroffen om de veiligheid in deze posten te verbeteren (sas, gepantserd loket, enzovoort). 3. Sinds 2011 organiseert Defensie voor de posthoofden die nieuw op post zijn in een risicoland om de twee jaar een speciale opleiding over de risico's in conflictgebieden. Deze opleiding wordt door Defensie gegeven. Bovendien krijgt elke ambassadeur die naar een risicoland vertrekt eerst een aangepaste opleiding bij het crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenBUITENLANDS BELEID | MIDDEN-OOSTEN | TERRORISME | CONSULAAT | AMBASSADE | BEVEILIGING EN BEWAKING