...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0016 - Zittingsperiode : 54


Auteur Georges Dallemagne, CDH
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Consulaire bezoeken aan gevangenen met een dubbele nationaliteit. (MV 118)
Datum indiening24/11/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/12/2014

 
Vraag

Op 11 september 2014 heeft het hof van beroep te Brussel de beslissing bevestigd van de rechtbank van eerste aanleg inzake de Belgische consulaire bezoeken aan Ali Aarrass, een Belgisch-Marokkaanse man die in een Marokkaanse gevangenis wordt vastgehouden. Volgens het departement Buitenlandse Zaken is consulaire bijstand geen recht dat automatisch toegekend wordt, maar beslist de overheid daar soeverein en voor elk geval  apart over. Als iemand met een dubbele nationaliteit in een land wordt opgesloten waarvan hij de nationaliteit heeft, heeft de betrokkene geen recht op die bezoeken, zo luidt het bij Buitenlandse Zaken. Ali Aarras werd in Marokko gefolterd. Dat hebben de Verenigde Naties erkend. Spanje, het land dat hem aan Marokko heeft uitgeleverd, werd door de Verenigde Naties trouwens voor die uitlevering veroordeeld. Los van de zaak-Ali Aarras wil ik u vragen wat de gevolgen zijn van deze rechterlijke beslissing over de activiteiten van de Belgische consulaten. 1. a) Zullen de consulaire bezoeken buiten de EU uitgebreid worden tot alle gevangenen met een dubbele nationaliteit die in het andere land waarvan ze de nationaliteit hebben, gedetineerd zijn? b) Zo ja, over hoeveel personen gaat het? c) Zal het huidige aantal consuls volstaan? d) Zo niet, welke maatregelen zullen er worden getroffen? 2. Hebben naar aanleiding van dat arrest andere gevangenen met een dubbele nationaliteit die vastgehouden worden in het andere land waarvan ze de nationaliteit hebben, om een bezoek van de consul van België gevraagd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

De consulaire bezoeken zullen niet uitgebreid worden tot buiten de Europese Unie, voor alle personen die gedetineerd zijn door het andere land waar ze de nationaliteit van bezitten. Het arrest geldt enkel voor het dossier in kwestie. Voor de heer Ali Aarrass zal dus gevolg worden gegeven aan het arrest van het Hof van Beroep. Onze ambassade in Rabat heeft bij de Marokkaanse overheid toestemming tot bezoek aangevraagd, tot vandaag zonder antwoord. Het beleid ten opzichte van personen met een dubbele nationaliteit in het land waar ze de nationaliteit van bezitten, verandert niet. Er zijn geen aanvragen voor een consulair bezoek aan andere gedetineerden met een dubbele nationaliteit.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenMAROKKO | ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES | BUITENLANDS BELEID | OVERHEID | STAATSBURGER | STRAFSANCTIE | GEDETINEERDE | FOLTERING | CONSULAAT