...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0013 - Zittingsperiode : 54


Auteur Dirk Van der Maelen, SP.A
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Belgische diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland. - Eensluidend verklaarde afschriften. - Tarief der consulaire rechten.
Datum indiening13/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum19/12/2014

 
Vraag

Ik heb vernomen dat een Belgisch consulaat een kostprijs van 20 euro aanrekent voor een eensluidend verklaard afschrift. Dit komt niet overeen met de kostprijs zoals die aangegeven staat in het Belgisch Staatsblad. In de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek staat in bijlage duidelijk 10 euro als kostprijs aangegeven voor een eensluidend verklaard afschrift. Het lijkt me weinig waarschijnlijk dat op dit bedrag nog 100% productiekosten worden aangerekend. 1. Is de kostprijs voor een eensluidend verklaard afschrift, zoals aangerekend door het consulaat, effectief 20 euro? 2. Zo ja, hoe verklaart u de kostprijs van 10 euro, zoals vermeld in het Belgisch Staatsblad? 3. Zo ja, welke instantie bepaalt de bijkomende som van 10 euro? 4. Zo neen, bent u bereid maatregelen te nemen om deze prijslijst te corrigeren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Voor een eensluidend verklaard afschrift wordt een consulair recht van 10 euro geďnd, alsook een productiekost van 10 euro, zodat de totale kostprijs inderdaad 20 euro bedraagt. De invoering van een productiekost van 10 euro werd beslist door het beheerscomité van de Staatsdienst met Afzonderlijk Beheer Consulaire Zaken. De productiekosten financieren de consulaire activiteiten, die door de technologische evolutie steeds meer financiële middelen vergen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenOFFICIEEL DOCUMENT | BUITENLANDS BELEID | KOSTPRIJS | DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING | CONSULAAT