...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0008 - Zittingsperiode : 54


Auteur Robert Van de Velde, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Implementatie van Europese directieven voor de niet-fiscale sector in de Belgische wetgeving.
Datum indiening04/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Tussen 2005 en 2014 heeft de Europese Unie een aantal directieven voor de niet-fiscale sector opgesteld voor alle lidstaten. 1. Zijn al die directieven van 2005 tot 2014 geďmplementeerd in de Belgische wetgeving indien u dit kan beantwoorden, en alleszins voor de jongste vijf jaar? 2. Hoeveel moeten er nog worden omgezet? 3. Waarom wachten er nog directieven op hun implementatie?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Vooreerst wil ik onderstrepen dat ik als minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken weliswaar insta voor de coördinatie van de globale inspanning inzake omzetting op Belgisch niveau, maar niet verantwoordelijk ben voor de eigenlijke omzetting van Europese richtlijnen: deze laatste valt onder de verantwoordelijkheid van de federale en gefedereerde ministers die bevoegd zijn voor de materies die in de richtlijnen zelf worden behandeld. Daarom stel ik het geachte lid dan ook voor om, aangaande zijn derde vraag, met de minister van Financiën, de heer Van Overtveldt, contact op te nemen. Ik nodig het geachte lid uit om hieronder de antwoorden op zijn eerste twee vragen te willen vinden: 1. Niet alle richtlijnen die betrekking hebben op de niet-fiscale sector, en die tussen 2005 en 2014 werden aangenomen, werden reeds omgezet. Zoals u weet, dient een richtlijn immers binnen een specifieke termijn, die zijzelf bepaalt, te worden omgezet. Deze omzettingsdeadline kan variëren van een paar dagen tot een aantal jaren. Bepaalde richtlijnen in de niet-fiscale sector, die de afgelopen vijf jaar werden aangenomen, hebben een omzettingsdeadline die pas in de (verre) toekomst zal verstrijken, waardoor ze nog niet werden omgezet. 2. Vandaag dienen er in totaal nog 13 richtlijnen in de niet-fiscale sector te worden omgezet.

 
Eurovoc-descriptorenTOEPASSING VAN HET COMMUNAUTAIR RECHT | EG-RICHTLIJN | EUROPESE UNIE