...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0001 - Zittingsperiode : 54


Auteur Kattrin Jadin, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Identiteitskaart van een Belg.- Afgepakt in het buitenland.-
Datum indiening21/10/2014
Taal F
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Ik zou bij u het geval willen aankaarten van een Belgische vrouw wier identiteitskaart door Engelse bewakingsagenten werd afgenomen. Een Belgische vrouw werd vorige zomer op reis in Engeland op de luchthaven van Exeter door een Engelse bewakingsagent gecontroleerd. De man nam haar identiteitskaart af en beweerde dat een andere persoon de identiteit van de vrouw gebruikte. Niet alleen heeft de vrouw daarna problemen gehad om naar BelgiŽ terug te keren, ook in BelgiŽ zelf hield de ellende niet op. Ze heeft alle mogelijke stappen gedaan om haar identiteitskaart terug te krijgen, maar heeft nog steeds geen papieren. De Belgische vrouw heeft haar identiteitskaart nog niet terug, maar in BelgiŽ is men verplicht zijn identiteitskaart altijd bij zich te hebben. Ik wil u dan ook de volgende vragen stellen: 1. hoe komt het dat een bewakingsagent in een land dat deel uitmaakt van de Schengenruimte, de identiteitskaart kan afnemen van een toerist die ook uit een Schengenland komt, zonder dat die daar iets tegen kan ondernemen? 2. Zou men in dergelijke gevallen niet de mogelijkheid moeten hebben om een klacht in te dienen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B005
Publicatiedatum 22/12/2014, 20142015
Antwoord

Ik kan niet ingaan op de achtergrond van deze concrete inbeslagname omdat ik over te weinig gegevens beschik. Mijn antwoord betreft daarom de algemene problematiek. De Belgische vrouw in kwestie begreep dat haar identiteitskaart in beslag werd genomen omwille van identiteitsfraude: een andere persoon zou zich van haar identiteit hebben bediend. Of dat werkelijk zo door de Britse luchthavenpolitie werd verteld, of dat het ging om een speculatie van de Britse grenspolitie kan ik door het gebrek aan informatie niet laten onderzoeken. Jaarlijks neemt de Britse grenspolitie honderden Belgische identiteitskaarten in beslag. Dat is ons bekend omdat de Britse politiediensten jaarlijks ook honderden inbeslaggenomen identiteitskaarten aan de Belgische ambassade te Londen bezorgt. Deze identiteitskaarten blijken als verloren of gestolen en dus ongeldig in de Interpolbestanden geseind te zijn, meestal door de Belgische politie, ten gevolge van een verlies of diefstal. Juist omdat het Verenigd Koninkrijk geen deel uitmaakt van de Schengenruimte, zijn er bij een reis naar het Verenigd Koninkrijk intensieve persoons- en reisdocumentencontroles. Een van de eerste algemeen voorkomende controles is de geldigheid van het reisdocument, waarbij de politiediensten wereldwijd gebruik maken van de Interpoldatabestanden over verloren en gestolen identiteits- en reisdocumenten. Alle onderzoeken naar aanleiding van de enkele concrete klachten over de vermeend ongehoorde inbeslagname van Belgische identiteitskaarten door de Britse grenspolitie de laatste jaren, brachten steeds naar voor dat de betrokken identiteitskaarten effectief Interpol-geseind waren. De Britse politie is gemachtigd om die kaarten in beslag te nemen, omdat ze door Interpol, op vraag van de lidstaten, als ongeldig en dus in beslag te nemen geseind zijn. Soms is er een foute seining, van het nummer van de nieuwe in plaats van de verloren identiteitskaart. Vaak gaat het om identiteitskaarten die tijdelijk verloren waren en waarvan het verlies aan de gemeente en aan de lokale politie werd doorgegeven, die nadien werden teruggevonden en opnieuw werden gebruikt zonder dat de Belgische politie hiervan op de hoogte werd gebracht of zonder dat de Belgische politie ze ontseinde. Omdat de in het Verenigd Koninkrijk in beslag genomen identiteitskaarten geseind werden en niet effectief ontseind geraakten, laat Buitenlandse Zaken de kaarten die aan de ambassade in Londen wordt bezorgd, vernietigen. De doorlopende internationale seining laat immers niet toe de identiteitskaarten probleemloos opnieuw te gebruiken. Niet alle in beslag genomen identiteitskaarten worden overigens aan de Belgische ambassade in Londen bezorgd. Een inbeslagname is immers ook een politionele of gerechtelijke activiteit waarbij het in beslag genomen stuk een bewijsstuk in een gerechtelijk dossier wordt en de teruggave of een snelle teruggave niet altijd mogelijk is. Een groot deel van de kaarten die na verloop van tijd aan de ambassade wordt bezorgd, is in BelgiŽ bovendien al vervangen door een nieuwe kaart. Een Belg die concreet en gedetailleerd kan uitleggen dat zijn Belgische identiteitskaart lukraak en onterecht in beslag zou zijn genomen door de Britse grenspolitie, kan dat onmiddellijk melden aan Buitenlandse Zaken, die dan onmiddellijk uitleg zal vragen aan de bevoegde Britse overheden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenIDENTITEITSBEWIJS | VRIJ VERKEER VAN PERSONEN | BUITENLANDS BELEID | STAATSBURGER | BEVEILIGING EN BEWAKING
Vrije trefwoordenBUITENLAND