...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0020 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Titel Mobiele telefonie en mobiel internet. - Dekkingsgraad.
Datum indiening12/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum12/12/2014

 
Vraag

Mobiele telefonie en internet zijn gemeengoed geworden. Toch blijft in een aantal gebieden het gebruik van mobiele telefonie onmogelijk. Alleen al het niet mobiel kunnen bereiken van nooddiensten is voor mensen die zich in deze gebieden bevinden een reëel probleem. Het koninklijk besluit van 6 juni 2013 betreffende radiotoegang in de frequentieband 790-862 MHz voorziet in prioritaire dekkingsverplichtingen voor de gemeenten die geen 3G-dekking hebben. 1. In welke gemeenten in ons land is er momenteel nog geen 100% bereikbaarheid van mobiele telefonie? 2. In welke gemeenten in ons land is er momenteel nog geen 100% bereikbaarheid van mobiele internet? 3. Zou het mogelijk zijn een kaart te ontvangen of mee te delen waaruit de zones blijken waar er nog geen dekking is met mobiele telefonie van de bevolking buitenshuis, door geen van de drie mobiele operatoren? 4. Zou het mogelijk zijn een kaart te ontvangen of mee te delen waaruit de zones blijken waar er nog geen dekking is met mobiel internet van de bevolking buitenshuis, door geen van de drie mobiele operatoren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

In 2014 was geen enkele Belgische gemeente gedekt met een niveau van minder dan 99,9 % van de bevolking. 2. We gaan ervan uit dat onder mobiel internet de 3G- of 4G-technologieën worden bedoeld. Dankzij de 2G-technologie (GPRS of EDGE) is mobiel internet inderdaad mogelijk maar met onvoldoende bitsnelheden voor de meeste toepassingen. In 2014 waren 6 gemeenten (Burg-Reuland, Momignies, Raeren, Viroinval, Amel, Buellingen) gedekt met een niveau tussen 99,0 % en 99,9 % van de bevolking. Alle andere gemeenten zijn gedekt met een niveau van meer dan 99,9 % van de bevolking. 3. De dekking is zo goed als volledig en daardoor is het niet mogelijk om de niet-gedekte zones weer te geven op een kaart. 4. Zie figuur 1. Zones die door geen enkele van de drie operatoren gedekt zijn, staan in het rood. De bijlage bij het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorPOST EN TELECOMMUNICATIE
Eurovoc-descriptorenPOST EN TELECOMMUNICATIE | EERSTE HULP | RADIOCOMMUNICATIE | TELECOMMUNICATIE | INTERNET | MOBIELE TELEFOON