...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0019 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Titel BIPT. - Tariefsimulator.
Datum indiening12/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum12/12/2014

 
Vraag

Sedert april 2009 stelt het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) gratis een website ter beschikking van het publiek om de tariefplannen voor telecommunicatiediensten in België te vergelijken (www.bestetarief.be). De verstrekking van dat tariefvergelijkingsprogramma vloeit voort uit een wettelijke verplichting (artikel 111, §3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie). Dit vergelijkingsprogramma kan nog een grotere rol spelen in de dynamiek van de Belgische telecommunicatiemarkt. Het BIPT voerde op 16 januari 2014 een openbare raadpleging betreffende de evolutie van het tariefvergelijkingsprogramma. 1. Wat zijn de conclusies van de raadpleging? 2. Welk budget zal er geďnvesteerd worden in respectievelijk 2014 en 2015 in het verbeteren van de simulator? 3. Hoeveel bezoekers kende de website in 2010, 2011, 2012, 2013 en januari 2014 uitgedrukt in bezoekers per maand? 4. Op welke wijze zullen eindgebruikers ingezet worden om de gebruiksvriendelijkheid van de website en de voorgestelde wijzigingen te testen? 5. Zal de website voldoen aan de basisvoorwaarden voor toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. De resultaten van de raadpleging van 16 januari 2014 zijn door het BIPT meegedeeld op 22 april 2014. Verscheidene van de geďdentificeerde actiepunten werden of worden uitgevoerd, zoals de waarden van de schuifbalk, het beheer van de tijdelijke promoties, het beheer van de internationale oproepen, de weergave van de internetmodule en de update van de gebruikshandleidingen van de tool. 2. Het beheer van dit tariefvergelijkingsprogramma wordt momenteel geregeld krachtens een tweeledig onderhoudscontract met het consultancybedrijf dat de tool aanvankelijk heeft ontwikkeld. Voor het jaar 2014 zullen de aangewende bedragen rond de 130.000 euro (inclusief btw) hebben gelegen voor het geheel van onderhoudstaken. Die uitgaven houden rekening noch met de IT-middelen die het BIPT heeft ingezet (de toepassing wordt gehost in de lokalen van het BIPT) noch met de personeelskosten van het BIPT. Het jaar 2015 zal een bijzonder jaar zijn omdat een nieuwe offerteaanvraag zal worden georganiseerd voor het verdere verloop van het project: momenteel is het nog niet mogelijk om het vereiste budget daarvoor vast te leggen. 3. Per maand werden globaal (voor alle modules samen) de volgende aantallen raadplegingen van de tariefvergelijker opgetekend: 6.638 in 2010, 10.651 in 2011, 13.124 in 2012, 68.163 in 2013 en 25.782 voor de eerste tien maanden van 2014. Er dient te worden opgemerkt dat er in 2013 een uitzonderlijke piek was na de campagne "Durf vergelijken" met 389.956 raadplegingen in de maand november. 4. Er is geen specifiek project om de eindgebruikers van de tool te betrekken bij de tests. Het BIPT spant zich in om zoveel mogelijk rekening te houden met de opmerkingen die het ontvangt in zijn mailbox voor de tariefvergelijker. 5. In het kader van het nieuwe bestek voor de voortzetting van het project van tariefvergelijking wordt een afstemming van de tool op de WAI-voorschriften (Web Accessibility Initiative) van het W3C-consortium.

 
Eurovoc-hoofddescriptorPOST EN TELECOMMUNICATIE
Eurovoc-descriptorenCONTROLEORGAAN | TARIEFBELEID | POST EN TELECOMMUNICATIE | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT | TELECOMMUNICATIE | INTERNETSITE