...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0041 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Wegcode. - Bestuurders. - Uiterst rechts rijden. - Politiecontrole.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Artikel 9.3.1. van de Wegcode bepaalt dat elke bestuurder die de rijbaan volgt zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan moet rijden. Bestuurders die dat niet doen, begaan een overtreding van de tweede graad. Dergelijke middenvakrijders creëren immers gevaarlijke verkeerssituaties. 1. Controleert de politie deze regel uit de Wegcode specifiek? 2. a) Hoeveel processen-verbaal werden er in 2011, 2012, 2013 en 2014 opgesteld voor het niet-uiterst rechts rijden? b) Voor welke bedragen? 3. Zal de politie hier in de toekomst meer specifiek op toezien?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Er worden geen speciale campagnes of acties voor dit fenomeen voorgeschreven: het hoort bij het algemene takenpakket dat uitgevoerd wordt tijdens de politiepatrouilles. 2. a) b) De onmiddellijke inning voor de inbreuk op dit artikel bedraagt 55 euro. Indien de overtreder niet wenst in te gaan op dit voorstel wordt een minnelijke schikking van 65 euro voorgesteld. Voor de bedragen bij veroordeling na dagvaarding of het aantal vrijspraken verwijzen we u naar onze geachte collega van Justitie. 3. Het toezicht hierop zal tijdens de gewone patrouilles blijvend uitgevoerd worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | POLITIECONTROLE | VERKEERSVOORSCHRIFTEN | VERKEERSVEILIGHEID