...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0034 - Zittingsperiode : 54


Auteur Daphnť Dumery, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Het capteren van IMEI-nummers voor commerciŽle doeleinden.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Naast de SIM-kaart, die de unieke operatorgegevens van een mobiele telefoon, zoals het oproepnummer, bevat is een mobiel toestel ook te identificeren aan een uniek serienummer, de zogenaamde IMEI of International Mobile Equipment Identity. Tot op heden werd deze IMEI, die samen met het mobiele signaal van het toestel wordt verstuurd naar de zendmasten van de operatoren (ook als er op dat moment geen actieve communicatie met het toestel wordt gevoerd), enkel gebruikt door de veiligheidsdiensten en de telecomoperatoren. Uit recente studies blijkt echter dat ook andere spelers interesse hebben in het opvangen van het unieke IMEI-signaal van onze mobiele toestellen. Denken we maar aan een museum-app die automatisch registreert of een museumbezoeker al dan niet over een geldig abonnement of ticket beschikt. 1. Is het capteren en registreren van dit signaal, ook en vooral wanneer de burger in kwestie hiervoor zijn uitdrukkelijke toelating gegeven heeft, strijdig met de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? 2. Indien dit strijdig zou zijn met de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, overweegt u maatregelen te nemen om een duidelijk wetgevend kader te scheppen voor dergelijke toepassingen die in de toekomst zeker een meerwaarde zouden kunnen zijn in verschillende sectoren?


 
Status 6 bifurcation - overzending - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B025
Publicatiedatum 18/05/2015, 20142015
Antwoord

Deze parlementaire vraag betreffende het capteren van IMEI-nummers voor commerciŽle doeleinden, valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot die van mijn collega, de heer Tommelein Bart, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Vraag nr. 46 van 26 mei 2015).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN | TELECOMMUNICATIE | MOBIELE TELEFOON