...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0032 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Dragen van veiligheidsgordels en gebruik van kinderbeveiligingssystemen. - Overtredingen vastgesteld door de politie.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van een antwoord op een eerder gestelde vraag hierover (vraag nr. 362 van 18 maart 2013, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 126, blz. 291), beoog ik met deze vraag recentere cijfers. Sinds 1 maart 2013 is het niet dragen van de veiligheidsgordel een inbreuk van de tweede graad en het niet gebruiken van een kinderbeveiligingssysteem een inbreuk van de derde graad. Hoeveel overtredingen, per provincie, werden in 2012, 2013 en de eerste helft van 2014 vastgesteld door de lokale respectievelijk federale politie voor het niet dragen van de veiligheidsgordel of het niet gebruiken van een kinderbeveiligingssysteem ?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

Gelieve hierbij een tabel met de gevraagde gegevens te willen vinden. In de nomenclatuur bevat de categorie 'gordel/ kinderzitje', zowel de inbreuken op de gordeldracht als deze op het (niet-)gebruik van een kinderbeveiligingssysteem. Afzonderlijke cijfers voor elke categorie kunnen dus niet gegeven worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVEILIGHEIDSINRICHTING | STRAFRECHT | KIND | AUTOMOBIELUITRUSTING | VERVOERBELEID | VERKEERSVEILIGHEID | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT