...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0031 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Verschillende vormen van samenwonen. - Registraties. - Ontbindingen.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van een antwoord op een eerder gestelde vraag hierover (vraag nr. 326 van 9 maart 2012, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2011-2012, nr. 64, blz. 167), beoog ik met deze vraag recentere cijfers. De wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning, ging van kracht op 1 januari 2000. Met deze wet werd aan de verschillende vormen van samenwoning een officieel karakter gegeven. 1. Hoeveel personen hebben in 2012 en 2013 een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd in een gemeente? 2. Hoeveel ontbindingen waren er in 2012 en 2013?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

Ik wil er vooreerst op wijzen dat in het Rijksregister niet de samenlevingscontracten als dusdanig worden geregistreerd, maar wel het aantal personen dat daarbij is betrokken. De cijfers zijn gebaseerd op een telling, op observatiedatum 2 augustus 2014, van het aantal individuele dossiers in het Rijksregister van de natuurlijke personen die een informatie met betrekking tot de wettelijke samenwoning, informatietype 123, bevatten. Deze gegevens worden door de gemeenten dagelijks bijgewerkt. 1. Tijdens de gevraagde jaren werd volgend aantal personen geregistreerd die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd in een Belgische gemeente: 2012 : 79.462 2013 : 80.570. 2. Tijdens de gevraagde jaren werd volgend aantal personen geregistreerd die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben beëindigd: 2012 : 34.871 2013 : 36.642.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERLIJK RECHT
Eurovoc-descriptorenONGEHUWD SAMENLEVEN | BURGERLIJK RECHT