...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0030 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Zelfmoordpogingen en zelfdodingen in politiecellen en politiebureaus.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van een antwoord op een eerder gestelde vraag (vraag nr. 735 van 18 januari 2013, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 118, blz. 138), beoog ik met deze vraag recentere cijfers. Naar preventie toe werden in een nog eerder antwoord (van 23 november 2012) volgende maatregelen opgesomd: - De wet op het politieambt stelt dat elke opsluiting in een cel moet voorafgegaan worden door een fouillering van de persoon die in de cel zal worden opgesloten met de bedoeling zich ervan te verzekeren dat deze persoon niet in het bezit is van voorwerpen of stoffen die gevaarlijk zijn voor hemzelf of voor anderen. De politiecellen maken bovendien het voorwerp uit van een constante bewaking. - Met het oog op ongevallen- en zelfmoordpreventie schrijft het koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen voor dat de politiecellen moeten beantwoorden aan de volgende normen: i) de inrichting van de opsluitingsplaats is zodanig opgevat dat verwondingen, zelfverminking en suïcidaal gedrag worden bemoeilijkt. (bijvoorbeeld de leidingen alsmede de bediening van de verlichting en de verwarming evenals het spoelmechanisme van het toilet zijn niet via de binnenzijde van de opsluitingsplaats bereikbaar); ii) van buiten uit geobserveerd kunnen worden zonder de deur te moeten openen; iii) uitgerust worden met een communicatiesysteem, waarvan het signaal op een permanent bezette dienst moet toekomen; iv) in voorkomend geval, uitgerust worden met camera's om de bewaking te helpen verzekeren. - De bewakingsmaatregelen zijn, in voorkomend geval, aangepast aan de omstandigheden en aan het gedrag van de van zijn vrijheid beroofde persoon. In het geval dat de persoon blijk geeft van psychische problemen, wordt er onmiddellijk beroep gedaan op de bevoegde medische diensten. - De maatregelen die men dient te nemen ten aanzien van de van hun vrijheid beroofde personen worden tijdens de basisopleiding onderwezen aan de politieambtenaren. Bij deze gelegenheid wordt hen met name punt 51 van de deontologische code in herinnering gebracht dat voorschrijft dat de personeelsleden verantwoordelijk zijn voor elke persoon die het voorwerp uitmaakt van een vrijheidsberovende maatregel of toestand en die zij moeten bewaken of die onder hun toezicht wordt geplaatst en zij moeten, met dit doel, de noodzakelijke maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen en een effectieve bewaking te verzekeren (zie: vraag nr. 647 van 12 november 2012, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 90, blz. 78). 1. Hoeveel zelfmoordpogingen respectievelijk zelfdodingen vonden er plaats in politiecellen of politiebureaus in 2011, 2012 en 2013? Graag opsplitsing van de cijfers per politiezone. 2. Zijn de hierboven vermelde preventieve maatregelen nog steeds actueel?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Gelieve hierbij het aantal door de politiediensten in de ANG (Algemene nationale gegevensbank) geregistreerde feiten met betrekking tot "Zelfmoorden in politiebureaus" te willen vinden. Zowel de voltooide feiten als de pogingen worden weergegeven per gewest. Indien voor een politiezone geen cijfers worden weergegeven, houdt dit in dat er in deze zone geen dergelijke feiten werden geregistreerd. Het betreft de feiten waarbij de bestemming van de pleegplaats "Politiebureau" werd opgegeven en dus niet specifiek een politiecel of -gebouw. Om technische redenen kan dit onderscheid niet worden gemaakt. Daarenboven werd vastgesteld dat voor een aantal zelfmoorden, waarvan de exacte locatie niet is gekend, in het proces-verbaal 'politiebureau' wordt geregistreerd. Bij de interpretatie van de cijfers dient dus de nodige nuance aan de dag te worden gelegd. Deze gegevens worden voorgesteld per politiezone (Pz) voor de volledige jaren 2011 tot en met 2013. - zelfmoordpogingen: 49 - zelfmoorden: 44 Deze cijfers kunnen als volgt opgedeeld worden: i. Regio Brussel-Hoofdstad Bruxelles-Hoofdstad/ Elsene: 6 zelfmoordpogingen en 1 zelfmoord Bruxelles-West: 1 zelfmoord Schaarbeek/St.-Joost/Evere: 1 zelfmoordpoging en 2 zelfmoorden Ukkel/W-B/Audergem: 1 zelfmoordpoging en 1 zelfmoord Zone midi: 2 zelfmoordpogingen Zone Montgomery: 1 zelfmoordpoging en 1 zelfmoord ii. Regio Vlaanderen Pz Regio Turnhout: 2 zelfmoorden Pz Brugge: 1 zelfmoord Pz Damme/Knokke-Heist: 4 zelfmoordpogingen Pz Dendermonde: 1 zelfmoord Pz Dilbeek: 2 zelfmoorden Pz Gent: 3 zelfmoordpogingen en 1 zelfmoord Pz Leuven: 2 zelfmoorden Pz Zaventem: 2 zelfmoordpogingen Pz Vlaamse ardennen (Oudenaarde): 2 zelfmoordpogingen en 3 zelfmoorden Pz Vlas (Kortrijk): 1 zelfmoordpoging en 2 zelfmoorden Pz Neteland: 1 zelfmoordpoging Pz Antwerpen: 2 zelfmoordpogingen en 2 zelfmoorden Pz Grensleie: 1 zelfmoordpoging Pz Lokeren: 1 zelfmoordpoging Pz Noord: 1 zelfmoordpoging Pz Aalst: 1 zelfmoordpoging Pz Bredene/De Haan: 2 zelfmoordpogingen iii. Regio Wallonië Zp Ardennes brabanconnes: 1 zelfmoord Zp Centre Ardenne: 1 zelfmoordpoging en 1 zelfmoord Zp Orneau-Mehaigne: 1 zelfmoord Zp Ottignies/Louvain-la-neuve: 1 zelfmoord Zp Seraing/Neupre: 2 zelfmoordpogingen en 2 zelfmoorden Zp Famenne-Ardenne: 1 zelfmoord Zp Liege: 1 zelfmoordpoging en 2 zelfmoorden Zp Waterloo: 1 zelfmoord Zp Mariemont: 1 zelfmoordpoging Zp Wavre: 1 zelfmoordpoging Zp Weser-Göhl: 1 zelfmoordpoging Zp Vesdre: 1 zelfmoordpoging Zp Tournaisis: 1 zelfmoord Zp Ouest Brabant wallon: 2 zelfmoorden Zp Charleroi: 4 zelfmoorden Zp Flemalle: 1 zelfmoordpoging en 3 zelfmoorden Zp Fleurus/Les-Bons-Villers/Pont-A-Celles: 1 zelfmoord Zp Namur: 1 zelfmoordpoging Zp Beloeil/Leuze-Ht: 1 zelfmoordpoging Zp Lermes: 1 zelfmoordpoging Zp Ans-St-Nicolas: 1 zelfmoordpoging Zp Secova: 1 zelfmoordpoging Zp Mouscron: 2 zelfmoordpogingen Zp Awans/Grace-Hollogne: 1 zelfmoord Zp Lesse et Lhomme: 1 zelfmoordpoging. 2. Ik bevestig dat de preventieve maatregelen die u aanhaalt nog steeds van toepassing zijn. De verantwoordelijkheden en verplichtingen van de politiemensen tegenover de van hun vrijheid beroofde personen die onder hun toezicht staan, worden onderwezen aan de politiescholen in de basisopleiding van de toekomstige politiefunctionarissen en dat niet enkel in het kader van de deontologische code maar tevens in andere lessen zoals bijvoorbeeld deze over het fouilleren of deze over de vrijheidsberoving.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | ARRESTATIE | OPENBARE VEILIGHEID | ZELFMOORD