...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0029 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Bestraffing van openbare dronkenschap.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van een antwoord op een eerder gestelde vraag hierover (vraag nr. 815 van 18 maart 2013, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 125, blz. 66), beoog ik met deze vraag recentere cijfers. De toestand van openbare dronkenschap, welke strafbaar is, wordt vastgesteld door de inspecteur van politie, die van zijn bevindingen een proces-verbaal opstelt. De politie kan een persoon, die wanorde of schandaal veroorzaakt of een gevaar voor zichzelf of voor een ander betekent, opsluiten in de cel. 1. Hoeveel feiten inzake openbare dronkenschap werden er in 2012 en 2013 geregistreerd per provincie? 2. Kan er ook telkens worden opgegeven in hoeveel gevallen er werd overgegaan tot opsluiting in de cel?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B014
Publicatiedatum 02/03/2015, 20142015
Antwoord

1. In onderstaande tabel wordt het aantal geregistreerde feiten inzake openbare dronkenschap gepresenteerd per provincie voor de periode 2012-2013. De gegevens zijn afkomstig uit de databankafsluiting van 22 april 2014 en zijn tevens raadpleegbaar op de website van de federale politie. 2. Op basis van de variabelen beschikbaar in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), is het niet mogelijk het hoger vermelde gebeuren specifiek uit de databank te lichten. Deze informatie is beschikbaar in de aanhoudingsregisters waarover iedere politiedienst beschikt, maar is niet gecentraliseerd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | ALCOHOLISME | STRAFSANCTIE