...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0028 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Intoxicatie. - Tijdelijk rijverbod.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van antwoorden op eerder gestelde vragen hierover (vraag nr. 323 van 9 maart 2012, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 91, blz. 171 en vraag nr. 834 van 28 maart 2013, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 118, blz. 184), beoog ik met deze vraag recentere cijfers. In het meest recente antwoord waren de cijfers voor 2012 nog niet volledig enerzijds en werden ze gecorrigeerd bij een aansluitende mondelinge vraag anderzijds. Bij overtredingen die te maken hebben met rijden onder invloed kan de politie aan de bestuurder een tijdelijk rijverbod opleggen. De duur van het rijverbod houdt rechtstreeks verband met de mate van intoxicatie. Het bedraagt minimum drie uur en kan worden verlengd zolang de intoxicatie duurt. 1. a) Hoeveel keer, per provincie, werd in 2012 en 2013 een tijdelijk rijverbod opgelegd door de politie? b) Graag opsplitsing naar 3 uren (alcoholintoxicatie tussen 0,5 en 0,8 promille), 6 uren (alcoholintoxicatie meer dan 0,8 promille) en 12 uren (drugsintoxicatie). 2. In het geval van "staat van dronkenschap of een soortgelijke staat" (alcohol, drugs of medicijnen) gaat het parket over tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, in principe voor 15 dagen. Hoeveel keer, per provincie, werd in 2012 en 2013 in dergelijke gevallen overgegaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Als bijlage vindt u de cijfergegevens tijdelijk rijverbod ingevolge alcoholintoxicatie voor 2012 en 2013 per provincie, opgesplitst naar 3 uren ("alert") en 6 uren ("positief"); eveneens het aantal inbreuken voor drugs voor dezelfde periode. 2. Voor wat uw tweede vraag betreft, de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs door het Parket, verwijs ik door naar mijn collega van Justitie

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenALCOHOLISME | RIJBEWIJS | VERVOERBELEID | VERKEERSCONTROLE | STRAFSANCTIE | VERKEERSVEILIGHEID