...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0027 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Noodoproepen.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Meer dan een kwart van alle oproepen naar de nummers 112 en 101 is geen noodoproep. Dat maakte de FOD Binnenlandse Zaken op 11 februari 2014 bekend in het kader van de jaarlijkse Europese 112-dag, die daarom in het teken staat van een vermindering van het aantal nodeloze oproepen naar de noodnummers. Daarom vragen de FOD Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en de federale politie aan gemeenten en hulpverleners om een "112-infographic" te verspreiden. Daarin staat overzichtelijk weergegeven wanneer en hoe een noodnummer te bellen. Over de problematiek van noodoproepen, die spookoproepen blijken te zijn, stelde ik al enkele schriftelijke vragen. In uw antwoord op mijn vraag nr. 836 van 28 maart 2013 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr 125, blz. 70) maakte u het onderscheid tussen: - oproepen naar de hulpdiensten door een verkeerde manipulatie (bijvoorbeeld broekzaktelefoon); - oproepen voor informatie (bijvoorbeeld vraag naar dokter van wacht); - kwaadwillige oproepen. In de eerste twee gevallen wordt de burger geďnformeerd en gesensibiliseerd, onder meer door de campagne "Noodoproepen: geen gezever". Voor niet-dringende noodoproepen bent u voorstander van een algemene invoering van een 'blauwe lijn', zoals die al in Antwerpen bestaat sinds 2002. Kwaadwillige oproepen kunnen gesanctioneerd worden. In augustus 2013 liet u weten dat er een ministerieel besluit in de maak is om "storende bellers", die bewust meermaals nodeloos bellen, na een waarschuwing binnen een bepaalde termijn voor een bepaalde duur af te sluiten. Een paar weken geleden dook dat idee opnieuw op in de media. In geval van oproepen met een bewuste valse melding van een incident of bedreigende oproepen, kan een klacht worden ingediend bij de lokale politie van de gemeente waar de noodcentrale is gevestigd. De beller kan dan door het parket vervolgd worden. 1. a) Hoeveel oproepen waren er in 2012 en 2013 naar het noodnummer 112 (voor ziekenwagen en brandweer) respectievelijk 101 (voor politie), eventueel opgesplitst per provincie of noodoproepcentrale? b) Hoeveel oproepen daarvan waren oproepen naar de hulpdiensten door een verkeerde manipulatie respectievelijk oproepen voor informatie respectievelijk kwaadwillige oproepen? 2. Wat is de stand van zaken in de implementatie van uw voornemen om ook in andere noodoproepcentrales een "blauwe lijn" te installeren? 3. a) Is het ministerieel besluit, waarvan hierboven sprake, er ondertussen? b) Zo ja, kunt u het toelichten? c) Zo niet, kunt u de geplande procedure al in grote lijnen schetsen en wat is de timing? 4. a) Hoeveel klachten kreeg de lokale politie in 2012 en 2013 na een bewuste valse melding van een incident of bedreigende oproepen? b) Beschikt u over gegevens in welke mate nutteloze tussenkomsten van de brandweer in dergelijke gevallen in het verleden werden gefactureerd aan de oproeper?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B014
Publicatiedatum 02/03/2015, 20142015
Antwoord

1. a) Hieronder vindt u het totaal aantal oproepen in 2012 en 2013. b) Betreffende de noodnummers 100 en 112: Ongeveer 30% van de oproepen naar de noodnummers 100 en 112 in de Hulpcentra 112/100 Antwerpen, Limburg, Brussel, Luik, Henegouwen en Luxemburg (die werken met dispatchingtechnologie van AEG/CityGIS) zijn zogenaamde spookoproepen. Een spookoproep wordt gedefinieerd als een valse oproep die niet langer dan dertig seconden duurt. Dit kunnen oproepen zijn die per ongeluk of zonder reden gemaakt werden, oproepen van grappenmakers, enz. Het aantal oproepen voor informatie, storende oproepen, bedreigende oproepen, valse meldingen en verkeerde manipulaties of stoorlijnen (zoals broekzakoproepen) naar 112 en 100 wordt nog niet in alle Hulpcentra 112/100 bijgehouden. De aantallen worden sinds 2012 bijgehouden in het Hulpcentrum 12/100 Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en sinds april 2013 in het Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen. Deze liggen telkens tussen 45% en 55% van het totaal aantal oproepen. Betreffende de noodnummers 101: Van de 2.985.241 oproepen naar 101 waren er in 2012 76.356 oproepen door verkeerde manipulatie (2,55 %). Dit zijn zogenaamde "broekzakoproepen". Het aantal daadwerkelijk kwaadwillige oproepen tot de politiediensten bedroeg in 2012 108.566 oproepen, ofwel 3,6% van het totaal aantal noodoproepen. De oproepen voor verstrekking van algemene informatie en/of verstrekken van raad bedroegen 217.352 oproepen ofwel bijna 7,3 procent van het totaal aantal oproepen tot de politie. 2. Een blauwe lijn kan mogelijks de werking van de dringende lijn optimaliseren. De FOD Volksgezondheid heeft reeds een soort niet dringende lijn in het noodstelsel via het nummer 1733 (wachtdienst voor huisartsen). Het concept van een blauwe lijn voor niet-dringende vragen voor de politiediensten moet nog verder onderzocht worden. De lokale Politie van Antwerpen beschikt als enige over een 'blauwe lijn'. Dit is een 0800 nummer die 7 dagen op 7 bereikbaar is en dit 24 uur per dag. Een burger die politie behoeft, kan de provinciale Communicatie- en InformatieCentra (CIC) 101 gratis bellen. De lokale politie is voor de burger eveneens bereikbaar via lokale telefoonnummers voor andere vragen, bijvoorbeeld voor niet-dringende assistentie of eerder administratieve bekommernissen met politioneel karakter. 3. Wanneer het Hulpcentrum 100/112 een oproep krijgt met een valse melding van een incident of wanneer de operator wordt geconfronteerd met bedreigingen kan men steeds klacht indienen bij de lokale politie van de gemeente of stad waar de noodcentrale is gevestigd. De beller kan dan door het parket vervolgd worden. Verder zijn mijn diensten in samenwerking met het BIPT en de bevoegde minister momenteel een Ministerieel Besluit aan het uitwerken dat het mogelijk maakt om de kwaadwillige beller na een aantal oproepen binnen een bepaalde termijn voor een bepaalde duur af te sluiten. De kwaadwillige beller zal voorafgaand een waarschuwing krijgen. Deze sanctie is enkel bestemd voor daadwerkelijk kwaadwillige oproepen. Broekzakoproepen zullen niet worden afgesloten. Op dit moment ligt het ontwerp van Ministerieel Besluit (waarin alle modaliteiten en termijnen worden opgenomen) bij BIPT die de legistieke weg zal verderzetten. 4. a) Hieronder vindt u het aantal door de lokale politiediensten geregistreerde klachten inzake nutteloze oproepen op 100 en 101. Deze cijfers zijn gebaseerd op basis van de databankafsluiting van 25 oktober 2013. De gegevens worden weergegeven voor de volledige jaren 2011 en 2012 alsook voor het eerste semester van 2013 op het nationale niveau. b) In 2012 hebben 182 (van 250) brandweerdiensten 10.853 nutteloze interventies vermeld in hun interventieverslagen. We beschikken niet over informatie over de facturering van deze oproepen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenNOODHULP | BURGERBESCHERMING | TELEFOON