...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0026 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Diensten van de FOD FinanciŽn in Poperinge.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Sinds mei 2012 worden binnen de FOD FinanciŽn verschillende acties ondernomen om het aantal kantoren van de FOD en de geografische verdeling ervan te optimaliseren. Voor de stad Poperinge waar alle diensten gehuisvest zijn in de Hondstraat, in een pand dat eigendom is van de Federale Overheid (Regie), heeft dit concreet al geleid tot een groepering van diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in Ieper. De betrokken diensten zijn verhuisd in februari 2012. De eerstelijnscontrolediensten van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen, gevestigd in Poperinge, zullen in het kader van de modernisering "Douane en Accijnzen" geÔntegreerd worden in zogenaamde Mobiele Teams. De Poperingse diensten zullen samen met andere diensten uit de regio worden samengesmolten tot ťťn mobiel team dat gevestigd zal worden in Roeselare. Ook de diensten van de Directe belastingen zullen in Horizon 2015 naar een andere locatie worden overgebracht. 1. a) Klopt deze informatie? b) Klopt het dat Šlle diensten van de FOD FinanciŽn op termijn Poperinge zullen verlaten? c) Is het een zekerheid dat deze dienstverlening naar de Poperingse burger toe helemaal wordt afgebouwd? 2. Het gedeelte van het gebouw waar de FOD FinanciŽn in de Hondstraat te Poperinge is ondergebracht, is eigendom van de Federale Overheid. Het gelijkvloers is eigendom van bpost. Wat gebeurt er met het gedeelte van het gebouw waar de FOD FinanciŽn is ondergebracht als alle diensten van de FOD FinanciŽn het gebouw verlaten?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) Inderdaad, de FOD FinanciŽn heeft aan de Regie der Gebouwen laten weten dat de eerstelijnsdiensten van de Algemene Administratie der douane en accijnzen te Poperinge in het kader van een moderniseringsproject zullen geÔntegreerd worden in een nieuw op te richten "Mobiel Team Roeselare" waarvan de hoofdzetel in Roeselare zal ondergebracht worden. b) Neen, dat klopt niet. Er blijft in Poperinge een beperkte aanwezigheid van een achttal douaneambtenaren onder de vorm van een "antenne Poperinge" van het nieuwe "Mobiel Team Roeselare". Daarnaast behoudt de administratie Fiscaliteit er ook een infopunt particulieren. c) Zie antwoord op vraag 1 b). 2. De ontwikkelingen binnen de FOD FinanciŽn hebben een sterke onderbezetting van het federaal deel van het gebouw Hondstraat tot gevolg. De Regie der Gebouwen zal onderzoeken of de douanedienst en het infopunt in een ander federaal eigendom in Poperinge kunnen gehuisvest worden. In dat geval zou het federaal deel van het gebouw Hondstraat kunnen verkocht worden. Vooraf aan deze beslissing zal met bpost contact worden opgenomen om haar strategie met betrekking tot haar eigendomsdeel te kennen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenBELASTINGADMINISTRATIE | PROVINCIE WEST-VLAANDEREN | OVERHEID | ADMINISTRATIEVE HERVORMING