...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0022 - Zittingsperiode : 54


Auteur Koenraad Degroote, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel De databanken bij de politiediensten.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Een recente aanpassing van de wet had tot strekking om de databanken bij de politiediensten te reguleren. Er werden drie categorieën ingevoerd: de ANG (algemene nationale gegevensbank), de basisgegevensbanken en de bijzondere databanken. Hoewel deze wetgeving nog maar recentelijk gepubliceerd is, is het interessant om te weten wat de stand van zaken is betreffende de gegevens die worden bijgehouden door de politiediensten. 1. Hoeveel bijzondere databanken zijn er? 2. Wat zijn de gegevens die worden opgeslagen in deze databanken? Gelieve aan te geven per databank.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Op datum van 13 augustus 2014, en ingevolge deze ondernomen acties door het Controleorgaan op de politionele informatie en de politiediensten, werden 335 bijzondere gegevensbanken aangemeld in het centraal register. Het orgaan dat hierover cijfers aanlevert, is het Controleorgaan op de politionele Informatie. Dit orgaan hangt sinds 1 januari 2015 rechtstreeks af van het Parlement en valt niet meer onder de bevoegdheid van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie (in gevolge de wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer). 2. Voor wat betreft de aard van de informaties in deze bijzondere gegevensbanken, beantwoorden ze aan de wettelijke criteria. Het zijn informaties of persoonsgegevens ingewonnen in uitoefening van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie waarbij de ANG (Algemene nationale gegevensbank) niet gevoed kan worden omwille van een functionele of technische onmogelijkheid. Bovendien houden zij, zoals voorzien in de wet, een bijzondere specificiteit in, in die zin dat zij een niet pertinent en/of een té buitensporig karakter hebben wat een centralisatie in de ANG belet. Zij maken het voorwerp uit van informaties met een operationeel karakter in het kader van de twee bovenvermelde soorten van opdrachten. Zij ondersteunen de opdrachten, op proactief en reactief vlak, met akkoord van de bevoegde betrokken autoriteiten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | OPENBARE VEILIGHEID | GEGEVENSBANK