...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0020 - Zittingsperiode : 54


Auteur Koenraad Degroote, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Gemeenschapswachten
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Op basis van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, kunnen gemeenten personen aanstellen om bepaalde taken te verrichten met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van overlast en criminaliteit door middel van het uitoefenen van bepaalde activiteiten. 1. Kan u een recent overzicht geven van het aantal gemeenschapswachten per gemeente? 2 Kunt u een recent overzicht geven van het aantal gemeenschapswachten-vaststellers per gemeente? 3. Hoe worden de kosten verdeeld tussen de verschillende bestuursniveaus betreffende de hierboven vermelde categorieën? 4. Kan u een recent overzicht geven van de federale tegemoetkoming per gemeente in het kader van de federale ondersteuning van gemeenschapswachten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B014
Publicatiedatum 02/03/2015, 20142015
Antwoord

1. In de loop van februari 2014 werd een bevraging met betrekking tot het aantal gemeenschapswachten gedaan bij de steden en gemeenten die beschikken over een strategisch veiligheids- en preventieplan: 2. Voor wat betreft het aantal gemeenschapswachten-vaststellers zijn er momenteel geen cijfers bekend. 3. De verschillende bestuursniveaus die tussenkomen in de kosten betreffende de gemeenschapswachten zijn de volgende: - voor het dispositief 160 Startbaanovereenkomsten: de gewesten hebben nu de bevoegdheid; - voor het bijkomend contingent Activa 346: FOD Binnenlandse Zaken voor 1/3 en de gewesten voor de resterende 2/3; - voor het dispositief Activa 90: FOD Binnenlandse Zaken voor 1/3 en de gewesten voor de resterende 2/3; - buiten deze voorziene toelagen zijn de kosten ten laste van de steden en gemeenten. 4. Voor een recent overzicht van de tegemoetkoming van de FOD Binnenlandse Zaken ter ondersteuning van de gemeenschapswachten kunnen we verwijzen naar het Koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten: Steden/Gemeenten - Bedrag - Toelage "Gemeenschapswachten Bijkomende contingent Activa 346". Steden/gemeenten - Bedrag - Toelage "Gemeenschapswachten Dispositief Activa 90".

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | PERSONEEL | OPENBARE VEILIGHEID | BEVEILIGING EN BEWAKING