...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0019 - Zittingsperiode : 54


Auteur Koenraad Degroote, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Bewakings- en beveiligingsfirma's
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Artikel 20 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en het koninklijk besluit van 27 december 2012  tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid regelen de retributies die bewakings- en beveiligingsfirma's dienen te betalen. De middelen zijn bestemd voor het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de privédetectives. Het fonds wordt aangewend om de kosten voor administratie, investeringen en toezicht nodig voor de toepassing van de voornoemde wet van 10 april 1990 en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective te dekken. 1. Wat zijn de opbrengsten en uitgaven van het fonds in de afgelopen vijf jaar? 2. Welk bedrag heeft het fonds momenteel in kas? 3. Voor welke doeleinden werden de gelden gebruikt? Gelieve op te splitsen in kosten gemaakt voor administratie, investeringen en toezicht. 4. Hoeveel controles werden er uitgevoerd? Graag een overzicht van de afgelopen vijf jaar en opgesplitst per bedrijfsgrootte.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B014
Publicatiedatum 02/03/2015, 20142015
Antwoord

1. Overzicht inkomsten en uitgaven (vastleggingsniveau) van de Directie Private Veiligheid - in k EUR - : 2. Huidig saldo van het Bewakingsfonds: Vastleggingskrediet: 15.511.322 EUR Vereffeningskrediet: 16.212.696 EUR 3. De aanwending van het Bewakingsfonds is strikt gereglementeerd. Zo dienen de opbrengsten van de retributies en heffingen aangewend te worden om de personeelskosten en de kosten voor administratie, investeringen en toezicht nodig voor de toepassing van de wet te vergoeden. Het fonds spijst dus hoofdzakelijk de personeels-, werkings- en investeringskredieten van de Directie Private Veiligheid. Voor 2013: 4. Aantal controles sinds 2009: De controledienst werd in 2014 opnieuw versterkt waardoor we een stijging van het aantal uitgevoerde controles zien. Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal controles al naargelang de bedrijfsgrootte.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenOPENBARE VEILIGHEID | BEVEILIGING EN BEWAKING
Vrije trefwoordenBEWAKINGSONDERNEMING | SOCIAAL FONDS