...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0018 - Zittingsperiode : 54


Auteur Koenraad Degroote, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Het aantal politiemensen en calog's per politiezone.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Kan u, per politiezone, de jaarlijkse cijfers meedelen voor 2012 en 2013 van: 1. het aantal operationele politiemensen; 2. het aantal calog's?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

Als bijlage treft u een Excel-document met op 2 werkbladen, de lijsten 2012 en 2013 van het aantal operationele politiemensen en Calog's (personeel van het administratief en logistiek kader) per politiezone. Het betreft het aantal personen aanwezig op de betaalstaten van elke politiezone in de maand december van het gevraagde jaar. Het betreft dus niet het aantal voltijdse equivalenten. Gezien haar louter documentaire karakter wordt de bijlage niet in het Bulletin van Vragen enAntwoorden opgenomen maar ligt zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPERSONEEL | POLITIE | OPENBARE VEILIGHEID