...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0016 - Zittingsperiode : 54


Auteur Koenraad Degroote, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Aanrijtijden van de lokale politie.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Met deze vraag beoog ik informatie te verkrijgen over de aanrijtijden van de lokale politie. 1. Wat waren de gemiddelde aanrijtijden per politiezone voor de jaren 2011, 2012 en 2013? 2. Wat waren de gemiddelde aanrijtijden wanneer de federale politie opgeroepen werd in dezelfde periode?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B023
Publicatiedatum 04/05/2015, 20142015
Antwoord

In 2009 heeft de AIG (Algemene Inspectie - Inspection Générale) een grootschalige studie uitgevoerd, die een licht heeft geworpen op de interventietermijnen van de politiediensten. We beschikken jammer genoeg niet over volledige en meer recente gegevens, die ons zouden toelaten om vergelijkingen te maken over de voorbije jaren. Het is niettemin voorzien, op middellange termijn, dat de politie een tweede meting van de interventietermijnen zou uitvoeren. We stellen vast dat er in de buurlanden geen echte standaard ter zake bestaat, hetgeen de vergelijkingen bemoeilijkt, onder meer omdat de definities kunnen verschillen van het ene land tot het andere. Deze interventietermijn kan ook andere concepten omvatten, zoals de termijn voor het aannemen van de oproep, de termijn om een oproep te dispatchen, of nog de termijn van verplaatsing van de interventieploeg. Voor wat betreft de termijn van verplaatsing van de interventieploeg, of nog de aanrijtijd, heeft de AIG vastgesteld dat deze termijn in 75 % van de gevallen korter was dan 13 minuten. Gecombineerd met het feit dat de interventietermijn slechts zelden het voorwerp uitmaakt van een klacht, besloot de AIG dat deze termijn duidelijk niet problematisch is. Een nieuwe meting van de aanrijtijden voor de lokale en de federale politie werd sedert deze studie niet uitgevoerd. We beschikken niet over volledige en meer recente gegevens die ons zouden toelaten om vergelijkingen te maken over de voorbije jaren 2011, 2012, 2013 en 2014. Een volledige studie zoals deze uitgevoerd door de AIG vergde een klein jaar de tijd en is op korte termijn niet realiseerbaar gelet op de planning 2015 van de AIG.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | OPENBARE VEILIGHEID