...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0013 - Zittingsperiode : 54


Auteur Kattrin Jadin, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Wapenwet. - Wapenbezitvergunning.
Datum indiening21/10/2014
Taal F
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In de nieuwe wapenwet, die sinds 2008 van toepassing is, werden nieuwe procedures vastgelegd voor de toekenning van een vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen. Zo een vergunning kan enkel nog worden uitgereikt aan bepaalde categorieŰn van personen - sportschutters, jagers, verzamelaars, enzovoort - op grond van nieuwe criteria. (zie de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, Belgisch Staatsblad, 20 oktober 2008) Talrijke wapenbezitters moesten hun wapen inleveren bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Sommigen kregen echter, krachtens de wettelijke uitzonderingsbepalingen, een vergunning en konden zo hun wapen(s) behouden. Er werd hun gezegd dat de vergunning voor onbepaalde duur geldig was. Toen ze de vergunning kregen, betaalden ze ook de bijbehorende belasting op hun wapen. Die wapenbezitters zouden onlangs een brief ontvangen hebben van de FOD Binnenlandse Zaken met het verzoek hun vergunning tegen betaling opnieuw te laten verlengen en met de vermelding dat de vergunning om de vijf jaar moet worden vernieuwd. Verscheidene wapenbezitters hebben mij om uitleg gevraagd over die tegenstrijdige informatie. 1. Zijn de vergunningen tot het voorhanden hebben van een wapen die uitgereikt werden met toepassing van de wapenwet van 2008 geldig voor onbepaalde duur of moeten ze om de vijf jaar worden vernieuwd? 2. In de toelichtende stukken bij de wet zou er sprake zijn van een eenmalige vernieuwing, vijf jaar na de eerste uitreiking van de vergunning. Kunt u bevestigen welke bepaling van toepassing is, om een eind te maken aan de heersende onduidelijkheid?


 
Status 6 bifurcation - overzending - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B023
Publicatiedatum 04/05/2015, 20142015
Antwoord

Deze parlementaire vraag betreffende de wapenwet en de wapenbezitvergunning valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot die van mijn collega, K. Geens, minister van Justitie (vraag nr. 335 van 30 april 2015).

 
Eurovoc-descriptorenVUURWAPEN | OPENBARE VEILIGHEID | PERSOONLIJK WAPEN
Vrije trefwoordenVERGUNNING